Aktualności

Kanada wydaje nowe wytyczne w sprawie otyłości: zalecanie diety i ćwiczeń nie wystarczy

Otyłość powinna być definiowana przez stan zdrowia danej osoby, a nie tylko przez jej wagę. Lekarze powinni skupiać się na przyczynach problemu i prezentować holistyczne podejście do kwestii związanych ze zdrowia pacjenta - wynika z najnowszych wytycznych dla kanadyjskich lekarzy opublikowane na łamach "Canadian Medical Association Journal".

Więcej…

Minister Edukacji Narodowej: zakładamy, że dzieci wrócą we wrześniu do szkół

Planujemy, że 1 września rok szkolny tradycyjnie rozpocznie się w szkołach, zajęcia będą odbywały się w budynku szkolnym w salach lekcyjnych - poinformował w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Więcej…

RPO skarży do WSA kary pieniężne nakładane przez sanepid na obywateli

Wiele kar pieniężnych sanepidu wobec obywateli za nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów podczas pandemii koronawirusa uchylali wojewódzcy inspektorzy sanitarni, jednak mazowiecki inspektor utrzymywał je wobec obywateli ukaranych w związku z majowymi protestami przedsiębiorców. RPO poinformował w środę (5 sierpnia), że zaskarżył te decyzje do sądu administracyjnego.

Więcej…

Wytyczne GIS, MEN, MZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

W środę (5 sierpnia) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowane zostały wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Wytyczne GIS zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Więcej…

Hiszpania: Katalonia i Andaluzja podniosły kary za lekceważenie restrykcji

Rządy hiszpańskich wspólnot autonomicznych Katalonii i Andaluzji podwyższyły kary za lekceważenie obostrzeń sanitarnych obowiązujących w związku z koronawirusem. W obu regionach grzywna może sięgnąć 600 000 euro.
Zarówno w Katalonii, jak i Andaluzji regionalne władze ogłosiły we wtorek, że maksymalną karą za tzw. bardzo ciężkie złamanie przepisów sanitarnych dotyczących epidemii jest teraz grzywna wynosząca 600 000 euro. Mogą jej podlegać podmioty gospodarcze, stowarzyszenia oraz inne organizacje.

Najniższą grzywną w tej sytuacji jest kwota 60 001 euro. Dotychczas była to najwyższa z możliwych kar, jaką można było zostać ukaranym w obu tych regionach.

Za ciężkie naruszenie przepisów kara wyniesie od 3001 euro do 60 000 euro.

Więcej…