Aktualności

VII Edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii

Jest już raport NIK ws. promieniowania elektromagnetycznego

Jak czytamy na stronie NIK, Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. To dlatego, że ich kompetencje nakładają się, a przepisy nie określają jednoznacznie roli, jaką mają odgrywać w systemie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym od urządzeń telefonii komórkowej. W kilku przypadkach inspektoraty ochrony środowiska oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne nie miały nawet potwierdzonych kompetencji do wykonywania pomiarów PEM.

Więcej…

Zmiany w pilotażu dot. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Więcej…

Dla pacjentów ważna jest dostępność

Z Konradem Michalskim, dyrektorem medycznym PZU Zdrowie, rozmawia Iwona Schymalla.

Więcej…

Osiem leków, których lepiej nie łączyć z alkoholem

O tym, że w czasie przyjmowania niektórych leków nie należy pić alkoholu, wie praktycznie każdy. Znacznie gorzej jest już z wiedzą na temat tego, o jakie konkretnie leki chodzi.

Więcej…