Aktualności

Porozumienie Rezydentów: Panie ministrze, niech pan nie gardzi lekarzami!

Porozumienie Rezydentów OZZL w apelu do ministra zdrowia przypomina Konstantemu Radziwiłłowi treść listu, który 11 lat temu wysłał do prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
„Szanowny panie prezydencie, zwracam się do pana w sytuacji narastającego kryzysu w polskim systemie ochrony zdrowia” - od takich słów rozpoczyna się list do prezydenta Lecha Kaczyńskiego z końca maja 2006 r., napisany przez ówczesnego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła. Pisze on w nim o lekarzach, jako zdesperowanym środowisku, gotowym do radykalizacji swoich działań.

Więcej…

Artykuł Prasowy

Artykuł Prasowy

Pakiet onkologiczny zadłużył centra onkologii już na blisko miliard złotych

Straty rosną w zastraszającym tempie, a kierujący tymi placówkami alarmują, że bez pilnych zmian w zakresie finansowania świadczeń oraz organizacji leczenia onkologicznego, szpitale specjalistyczne staną się bankrutami.

 

Więcej…

Ministerstwo porozumiało się z ratownikami

Minister Marek Tombarkiewicz podpisał porozumienie z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Więcej…

Pielęgniarki obawiają się o swoje podwyżki

Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Więcej…