Aktualności

Brexit bez wpływu na leczenie?

Podczas gdy media ekscytują się finansowymi i gospodarczymi skutkami ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (po tym jak Brytyjczycy podjęli taką decyzję w referendum) skutki dla ochrony zdrowia w zakresie wzajemnego leczenia swoich obywateli mogą być znikome.

Więcej…

NSZZ Solidarność popiera dalsze prace nad projektem dotyczącym wynagrodzenia minimalnego

21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tematem obrad był przedstawiony przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wstępny projekt ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych.

Więcej…

Ważna wiadomość dla pacjentów chorujących na czerniaka

Zgodnie z opublikowanym  na stronie internatowej Ministerstwa Zdrowia projektem listy refundacyjnej, od 1 lipca 2016 r. roku Ministerstwo Zdrowia obejmie refundacją dwie nowoczesne terapie immunoonkologiczne w leczeniu 1 i 2 linii czerniaka: niwolumab i pembrolizumab, w ramach jednego programu lekowego, w ramach nowej grupy limitowej dla inhibitorów PD-1 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”.

Więcej…

Nowa lista leków refundowanych. Refundowane leki dla pacjentów chorych na SM i raka piersi

Nowa lista leków refundowanych. Refundowane leki dla pacjentów chorych na SM i raka piersi

Więcej…

Projekt ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Znamy szczegóły dla wszystkich zawodów

Jakie płace minimalne dla poszczególnych zawodów proponuje resort zdrowia?
21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Minister  zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił wstępny projekt ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych.

Więcej…