Prof. Łukasz Szumowski: Minister zdrowia powinien słuchać czego oczekują wszyscy interesariusze systemu ochrony zdrowia

5 kwietnia minister ogłosi narodową debatę o zdrowiu, przedstawi komitet organizacyjny i radę programową. - Chciałbym, żeby ta debata dała rekomenacje, gdzie polski system, w polskich warunkach powinien znaleźć się za 10-20 lat - mówi szef resortu zdrowia.