Ile zarabia lekarz rodzinny?

„Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) lekarza rodzinnego to 7 649 PLN brutto. Co drugi lekarz rodzinny otrzymuje pensję od 5 295 PLN do 9 500 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych lekarzy rodzinnych zarabia poniżej 5 295 PLN brutto. Na zarobki powyżej 9 500 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych lekarzy rodzinnych” - wynika z badania serwisu Wynagrodzenia.pl

 

Różnice w wysokości wynagrodzenia lekarzy rodzinnych zależą m.in. od regionu zatrudnienia czy stażu pracy.
O badaniu: Ostatnia aktualizacja danych: styczeń 2018
Grupa stanowisk: służba zdrowia: lekarze
Próba: 163 - lekarzy rodzinnych

Z kolei z najnowszego opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.” wynika, że lekarze znaleźli się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 22,9% wyższe od średniego. Ta „wielka” grupa zawodowa jest niejednorodna. Znaleźli się w niej m.in. architekci, geodeci, projektanci i pokrewni, których przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4506,17 zł, nauczyciele akademiccy (6266,65 zł), lekarze (7286,39 zł), specjaliści z dziedziny prawa (8816,70 zł).

Warto podkreślić, że średnie zarobki lekarzy w sektorze publicznym wyniosły 7150,28 zł, zaś w sektorze prywatnym: 8152,29 zł.

Dla porównania zarobki lekarzy dentystów wyniosły: 4224,45 zł.

Źródło: Wynagrodzenia.pl/GUS