Dostęp do pełnego wachlarza terapeutycznego umożliwia optymalizację leczenia SM

W chwili obecnej zarejestrowanych jest na świecie ok. 15 leków modyfikujących przebieg postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego - powiedziała Medexpressowi dr hab. n. med. Alina Kułakowska.

Dlaczego dla chorych na SM ważny jest dostęp do pełnego wachlarza terapeutycznego?

W chwili obecnej zarejestrowanych jest na świecie ok. 15 leków modyfikujących przebieg postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Różnią się one mechanizmem działania i sposobem podawania. Mogą też dawać różne działania niepożądane. Tylko dostęp do pełnego wachlarza terapeutycznego, tzn. do wszystkich zarejestrowanych aktualnie na świecie leków, umożliwia optymalizację leczenia polegającą na sprawnej zmianie jednego preparatu na inny w przypadku wystąpienia nieskuteczności lub wystąpienia objawów niepożądanych.

Czy obecne możliwości terapeutyczne pozwalają na leczenie personalizowane?

Medycyna spersonalizowana, która zakłada zastosowanie optymalnego w danym momencie dla danego chorego leku, jest celem, który chcielibyśmy osiągnąć i do którego dążymy. Niestety aktualnie nie dysponujemy markerami pozwalającymi na stuprocentowo pewny wybór najskuteczniejszego i najbezpieczniejszego leku w konkretnym przypadku. Drogą do medycyny spersonalizowanej są zarówno dalsze badania nad patogenezą stwardnienia rozsianego, np. badania farmakogenetyczne, jak też badania obserwacyjne prowadzone w warunkach praktyki klinicznej (real-world observational studies). Badania te obejmujące duże grupy pacjentów, trwające dostatecznie długo, aby móc określić długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo terapii, pozwalają na porównanie profilu bezpieczeństwa i skuteczności różnych leków. Mogą również pozwolić na wyodrębnienie czynników prognostycznych co do odpowiedzi na leczenie, pozwalających na personalizację medycyny.