Głosowanie nad upaństwowieniem ratownictwa medycznego w piątek trzynastego

Dziś w Sejmie miało odbyć się głosowanie nad zmianami w ratownictwie medycznym. Zostało jednak przesunięte na 13 kwietnia.

Przypomnijmy: w środę nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym pracowali posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia. Poprawki skierowane przez opozycję zostały odrzucone, a mała nowelizację o PRM została skierowana do dalszych prac.

W wyniku zapisów ustawy o Upaństwowieniu Ratownictwa Medycznego z rynku zostaną wyeliminowane prywatne karetki. Większość posłów opozycji była przeciwko wprowadzeniu zmian. Przeciw zmianom protestowali także przedsiębiorcy, argumentując, że upaństwowienie ratownictwa medycznego narusza Konstytucję. O kontrakt będą mogły ubiegać się wyłącznie niektóre podmioty publiczne. W praktyce oznacza to eliminację z rynku 20 firm prywatnych.

Źródło: Sejm

www.medexpress.pl