KIF publikuje wytyczne dla fizjoterapeutów dotyczące dokumentacji medycznej

KIF publikuje wytyczne dla fizjoterapeutów dotyczące dokumentacji medycznej

Na stronie Krajowej Rady Fizjoterapeutów opublikowano wytyczne KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej.
Fizjoterapeuta zgodnie z art. 9 pkt. 4 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest obowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

www.medexpress.pl