Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna
ul. Ogrodowa 1

Rejestracja od poniedziałku do piątku 8.00-11.30
Nr tel: 774087982

Zakres świadczonych usług przez Poradnię Reumatologiczną:
 • Diagnostyka układowych chorób tkanki łącznej  -zlecenie badań serologicznych i immunologicznych /badanie czynnika reumatoidalnego, przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał przeciwcytrulinowych, przeciwciał przeciwbakteryjnych, wskaźników ostrej fazy.
 • Diagnostyka radiologiczna układu ruchu.
 • Diagnostyka obrazowa układu ruchu / TK, MRI/.
 • Diagnostyka scyntygraficzna układu ruchu.
 • Systematyczne monitorowanie chorych z przewlekłymi zapalnymi schorzeniami układu ruchu, zlecanie systematycznych badań biochemicznych monitorujących przebieg choroby.
 • Zlecanie zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych.
 • Współpraca z Poradniami Ortopedycznymi, Neurologicznymi, Rehabilitacyjnymi; kwalifikacja do zabiegów reumoortopedycznych.
 • Kierowanie pacjentów do Oddziałów Reumatologii w Kup, Paczkowie, Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Pokoju i Ustroniu celem diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia poszpitalnego.
 • Współpraca z lekarzami rodzinnymi w celu diagnostyki i dalszego postępowania terapeutycznego pacjentów.
 • Kierowania chorych na leczenie sanatoryjne i turnusy rehabilitacyjne.
 • Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia.