Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Godziny przyjmowania i pobierania materiału do badań ambulatoryjnych:

 • badania z zakresu analityki - od poniedziałku do piątku w godz. 06.30 - 09.00
 • badania mikrobiologiczne - od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 14.00.

Godziny odbierania wyników ambulatoryjnych:

 • badania z zakresu analityki - od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 15.00,
 • wyniki zaległe również od 09.15 do 10.00
 • badania mikrobiologiczne - od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 14.00.
Telefony:

77 4087966 (pracownia hematologii i analityki ogólnej)

77 4087967 (pracownia chemii klinicznej)

77 4087969 (pracownia serologii), 

77 4087877 (pracownia bakteriologii)

 

Wykaz badań wykonywanych przez ZDL ZOZ w Nysie.

 

Badania z zakresu hematologii:

 • morfologia krwi,
 • morfologia z rozmazem
 • rozmaz mikroskopowy
 • oznaczanie OB
 • oznaczanie retikulocytów
 • kontrola płytek krwi

Badania z zakresu analityki ogólnej:

 • badanie ogólne moczu
 • wykonywanie próby Sułkowicza w moczu
 • wykonywanie próby Hamburgera w moczu
 • wykrywanie mikroalbuminurii
 • badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego
 • badanie ogólne płynów z jam ciała
 • badanie krwi utajonej w kale
 • wykrywanie antygenu Helicobacter pylori w kale
 • wykrywanie białka Bence-Jonesa w moczu
 • oznaczanie białka, amylazy, glukozy w moczu
 • oznaczanie białka, kreatyniny i innych parametrów w dobowej zbiórce moczu

Badania z zakresu koagulologii:

 •  PT 
 • APTT 
 • Fibrynogen 
 • d- dimer 
 • antytrombina III 

Badania z zakresu chemii klinicznej:

 • troponina
 • PSA
 • TSH
 • fT3
 • fT4
 • anty-TPO
 • ALAT
 • ASPAT
 • Amylaza
 • Białko całkowite
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Chlorki
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol LDL
 • Cholesterol HDL
 • Dehydrogenaza mleczanowa
 • Esteraza cholinowa
 • Fosfataza alkaliczna
 • Fosfor nieroganiczny
 • GGTP
 • Glukoza 
 • test obciążenia glukozą (z 50g glukozy)
 • krzywa cukrowa (z 75 g glukozy)
 • Kinaza kreatynowa CK
 • Kwas moczowy
 • Magnez
 • Mocznik
 • Potas
 • Sód
 • Wapń całkowity
 • Żelazo
 • Trójglicerydy
 • Kreatynina
 • eGFR 
 • CKMB
 • CRP  
 • Albuminy
 • Utajona zdolność wiązania żelaza 
 • Hemoglobina glikowana
 • Proteinogram
 • RF metodą lateksową
 • Odczyn Waalera-Rosego metodą lateksową
 • ASO metodą lateksową
 • LE metodą lateksową

Badania z zakresu serologii zakaźnej:

 • oznaczanie antygenu HBs
 • oznaczanie poziomu przeciwciał anty-HCV
 • test WR metodą lateksową

Badania z zakresu serologii transfuzjologicznej:

 • Badanie grupy  krwi  w układzie ABO i w zakresie antygenu D z układu Rh z badaniem przeglądowym przeciwciał
 • Próba  zgodności serologicznej z kontrolą antygenów u jednego dawcy  
 • BTA
 • Badanie przeglądowe przeciwciał met. mikrokolumnową PTA/LISS
 • Rozmrażanie osocza

Badania z zakresu bakteriologii:

 • Posiew krwi
 • Posiew płynu mózgowo=rdzeniowego i płynów z jam ciała
 • Posiew moczu
 • Posiew wymazów, plwociny,ropy itp.
 • Identyfikacja szczepu bakterii
 • Wykonanie antybiogramu i oznaczanie lekowrażliwości
 • Oznaczanie antygenów Rota i Adenowirusów w kale
 • Badanie kontroli skuteczności sterylizacji w parze wodnej w podciśnieniu (Sporal A)
 • Badanie skuteczności sterylizacji w suchym powietrzu (Sporal S)
 • Wykrywanie antygenu RSV w wydzielinie nosowo-gardłowej
 • Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella
 • Posiew kału w kierunku szczepów biegunkowych
 • Wykrywanie antygenu Giardia lamblia w kale
 • Wykrywanie toksyny A/B Clostridium difficile w kale.