Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Telefony:
Rejestracja       77 40 87 947
 
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
1. Pracownia Tomografii Komputerowej
2. Pracownia Ultrasonografii
3. Pracownie Rentgenowskie ( 3 pracownie)
4. Pracownia Mammograficzna


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Pracownia Tomografii Komputerowej
badania TK – głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, angiografia, kolonoskopia wirtualna, badania układu kostnego
2. Pracownia Ultrasonografii
badania USG – jamy brzusznej i miednicy, jam opłucnowych, tarczycy, szyi, sutków, p/ciemiączkowe, dopplerowskie naczyń szyjnych
3. Pracownia RTG
pełny zakres zdjęć układu kostnego, 
badania kontrastowe przełyku, górnego odcinka przewodu pokarmowego, pasaż jelitowy, badania dwukontrastowe okrężnicy
4. Pracownia Mammograficzna
badania mammograficzne gruczołów sutkowych

PERSONEL ZAKŁADU
1. Kierownik Zakładu lek. med. Elżbieta Krzymowska
2. Lekarze asystenci lek. med. Magdalena Kato-Kawa
                               lek. med. Magdalena Abramczyk
                               lek. med. Jerzy Polakowski
3. Rezydenci 2 osoby 
4. Technicy 16 osób
5. Pielęgniarka 1 osoba
6. Statystyk medyczny 1 osoba