Zakład Rehabilitacji Leczniczej


Zakład Rehabilitacji Leczniczej
48-300 Nysa
ul. Bohaterów Warszawy 34
 
Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
 
Telefony:

-Zakład Rehabilitacji Leczniczej    77 40 87 919
                                                  77 40 87 917
-Ośrodek Rehabilitacji Dzieci        77 40 87 918

-Kierownik Zakładu -  st. asystent, dr Marcin Krajczy, specjalista w dziedzinie fizjoterapii,
-Zastępca Kierownika  mł. asystent, mgr Ewa Beutel.
 
Fizjoterapią nazywamy zespół metod oddziaływania na człowieka, wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.
Fizjoterapia jest zawodem medycznym, w nomenklaturze międzynarodowej przedstawiciele tego zawodu nazywają sie fizjoterapeutami.
 
Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Nysie świadczy kompleksową fizjoterapię dla lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie:

1. diagnostyki świadczonej przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii - wizyta fizjoterapeutyczna;

2. kompleksowej specjalistycznej fizjoterapii dzieci (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci - stosuje się specjalistyczne metody neurorehabilitacji, m. inn. NDT Bobath, SI );

3. kompleksowej fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych specjalistycznych metod:
•    terapia manualna MDT (mechaniczna diagnostyka i terapia) Mc Kenzie,
•    terapia manualna OMT Kaltenborna – Evjentha,
•    terapia funkcjonalna PNF;

4. fizykoterapii:
•    elektroterapia,
•    PENC - pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości ( magnetronic),
•    PEWC -pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (Terapuls, mikrofale),
•    światłolecznictwo (laser biostymulacyjny),
•    krioterapia;

5. kinezyterapii (sale gimnastyczne, urządzenia do ćwiczeń);

6. masażu.
 
 Zakład Rehabilitacji Leczniczej zatrudnia:

•    specjalistę w dziedzinie fizjoterapii,
•    4 specjalistów (pierwszego stopnia) w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,
•    magistrów fizjoterapii,
•    techników fizjoterapii,
•    masażystów.

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA DLA PACJENTÓW

ROBOT REHABILITACYJNY
W terapii wykorzystuje się inteligentnego robota rehabilitacyjnego Fourier M2, służącego do diagnostyki i terapii kończyny górnej. Fourier M2 zaprojektowano w celu indukowania neuroplastyczności mózgu. Stworzony dla poprawy funkcji kończyny górnej dla pacjentów  po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego. Dzięki zintegrowanej technologii haptycznej, Fourier M2, może "wyczuć" dotyk pacjenta i zapewnić odpowiednie wsparcie dla samodzielnego ruchu aktywnego naszego podopiecznego lub zastosować adekwatny opór, poprawiając tym samym aktywność tułowia czy docelowo kończyn. Ponadto obiektywna ocena terapii oraz przyjazne dla użytkownika raporty na temat postępów zapewniają obiektywne odniesienie dla terapeuty. Jako kolejna generacja robotów rehabilitacyjnych we współpracy z terapeutą, Fourier M2 umożliwia  większą skuteczność oraz efektywność terapii, jak również zarządzanie procesem rehabilitacji zgodnie z normami EBM.

URZĄDZENIE DO REHABILITACJI RĘKI
Mamy do dyspozycji urządzenie diagnostyczno terapeutyczne Hand Tutor TM do fizjoterapii ręki z Biofeedbackem. Ten nowoczesny systemem przeznaczonym do leczenia zaburzeń czuciowych, ruchowych oraz poznawczych ręki. System jest zaawansowanym pakietem  umożliwiającym zarówno ocenę funkcji ręki jak i leczenie jej zaburzeń.