Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej.

Ordynator – dr n.med.Krzysztof Kamiński 

Z-ca ordynatora – lek. Jerzy Rybczak 

Pielęgniarka oddziałowa – Grażyna Górska

 

Starsi asystenci: 

lek. Michał Gierek  

lek. Sławomir Krok  

lek. Bogdan Moroz 

lek. Waldemar Szelka 

lek. Marek Szymkowicz 

lek. Tomasz Wyskwarski - lekarz rezydent 

 

Sekretarka medyczna 

Danuta Piwońska

 

Kontakt: 

Sekretariat Oddziału   77 4087872

Lekarze                     77 4087871

Pielęgniarki                77 4087874

 

Oddział dysponuje 44 łóżkami w salach 1, 2, i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 

Na salach znajdują się odbiorniki telewizji szpitalnej.

Oddział pełni całodobowy dyżur dla mieszkańców Powiatu Nyskiego oraz powiatów sąsiednich.

W oddziale hospitalizuje się pacjentów w trybie planowym i ostrodyżurowym.

Posiadamy pełną akredytację z zakresu chirurgii ogólnej - prawo specjalizowania  oraz prowadzenia stażów kierunkowych.

 

W oddziale wykonuje się pełny zakres zabiegów chirurgicznych, w tym m.in.:

 • operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych sposobem laparoskopowym i   klasycznym
 • operacje w chorobach nowotworowych jelita grubego, 
 • operacje żołądka w powikłaniach choroby wrzodowej i w chorobach nowotworowych
 • operacje wyrostka robaczkowego
 • operacje w zakresie jelita cienkiego
 • zabiegi proktologiczne
 • operacje przepuklin brzusznych z użyciem materiałów syntetycznych
 • laparoskopia zwiadowcza
 • wytworzenie dostępów do dializy: przetoki naczyniowe, zakładanie cewników dializacyjnych do żył centralnych, operacyjne zakładanie cewników do dializ otrzewnowych
 • operacje tarczycy
 • zabiegi w ostrych niedokrwieniach kończyn (trombektomie, embolektomie)
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • zabiegi w urazach wielonarządowych

 

Oddział dysponuje pracownią endoskopową, w której wykonuje się procedury diagnostyczne i zabiegowe:

 • panendoskopia, kolonoskopia, rektoskopia,
 • pobieranie materiału do dalszej diagnostyki histopatologicznej
 • endoskopowe usuwanie polipów
 • usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego
 • endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego (w tym krwawienia ostre, opaskowanie żylaków przełyku, zamykanie naczyń za pomocą klipsów hemostatycznych, sonda APC itp.)
 • ECPW – endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia wsteczna z usuwanie złogów i protezowaniem dróg żółciowych w chorobach nowotworowych
 • endoskopowe poszerzanie zwężeń w zakresie przewodu pokarmowego
 • PEG – przezskórna endoskopowa gastrostomia
 • endoskopia śródoperacyjna

 

Pracownia pełni 24-godzinny dyżur dla endoskopowego tamowania krwawień z GOPP.

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  CHIRURGII OGÓLNEJ

 

Do  zadań  Oddziału    w  szczególności należy:

 1. Prowadzenie niezbędnej diagnostyki.

 2. Wykonywanie operacji w zakresie chirurgii ogólnej.

 3. Wykonywanie  diagnostyki  i  leczenie  operacyjne  i zachowawcze schorzeń przewodu pokarmowego

 4. Wykonywanie przetok tętniczo-żylnych dla potrzeb Stacji Dializ.

 5. Współpraca z poradnią  chirurgii ogólnej, endokrynologiczną, gastroenterologiczną.

 6. Udział w kompleksowym leczeniu chorych z urazami wielonarządowymi.

 7. Udzielanie  konsultacji  chirurgicznych  chorym  przebywającym  w  innych  oddziałach szpitala.

 8. Prowadzenie żywienia klinicznego chorych w oddziale.

 9. Planowanie  przyjęć  i  przygotowanie  do  zabiegu  operacyjnego  we  współpracy  z poradnią chirurgii   ogólnej.

10. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

11. Szkolenie personelu medycznego.

12. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.