Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator Oddziału:

dr n. med. Norbert Krajczy

Zastępca Ordynatora:

dr n. med. Piotr Sysło

Zastępca Ordynatora:

lek. Edmund Lupa

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Beata Sajboth

Telefony :

ordynator                 77 408 78 80

dyżurka lekarska      77 408 78 81

dyżurka położnych   77 408 78 82

sala porodowa          77 408 78 85

 

Oddział pełni całodobowy ostry dyżur, zabezpieczając opiekę dla mieszkańców i wszystkich przebywających na naszym terenie.

Dysponuje 25 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z samodzielnym węzłem sanitarnym i TV w oddziale ginekologicznym oraz 20 łóżkami w oddziale Położniczym ,z samodzielnym  węzłem sanitarnym i TV . W oddziale odbywa się rocznie ok 800 porodów ,posiadamy trzy indywidualne stanowiska porodowe z możliwością odbycia porodów rodzinnych.

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach umożliwia wykonywanie szerokiego wachlarza zabiegów położnictwa i ginekologii:

Oddział świadczy pełen zakres usług medycznych w tym:

 • Kompleksowa opieka nad pacjentką ciężarną
 • Diagnostyka patologii narządu rodnego
 • Odbycie porodu w tym porodu rodzinnego z możliwością otrzymania bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego po wcześniejszej kwalifikacji anestezjologicznej.
 • Oddział położniczy posiada II stopień referencyjności  wraz z oddziałem neonatologicznym zabezpieczając porody z zakresu ciąży wysokiego ryzyka.

Operacje ginekologiczne metodą laparoskopową lub klasyczną: wycięcie macicy,  wycięcie trzonu macicy, wycięcie guzów przydatków, wyłuszczenie mięśniaków, usunięcie  ciąży pozamacicznej: 

Laparoskopowa diagnostyka niepłodności: 

Histeroskopia 

Operacje naprawcze obniżenia narządu rodnego 

Operacje z zakresu onkologii ginekologicznej: operacje nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy i jajników. 

Cesarskie cięcie.

 Przy oddziale funkcjonuje Szkoła Rodzenia ( zajęcia bezpłatne)

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii  oraz prowadzenia staży kierunkowych w zakresie Położnictwa i Ginekologii

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ROOMING IN Z PODODDZIAŁEM  PATOLOGII  CIĄŻY (II POZIOM REFERENCYJNY)

 

I.   Struktura organizacyjna:

1. Oddział Ginekologiczny,

2. Oddział Położniczy,

3. Pododdział Patologii Ciąży

4. trakt porodowy,

5. sala cięć.

 

II.  Do    zadań  Oddziału  w szczególności należy:

1. W zakresie ginekologii operacyjnej:

 • pełny zakres leczenia operacyjnego schorzeń nienowotworowych i nowotworowych narządu rodnego (z/z II poziomu referencyjnego).

2. W zakresie endoskopii ginekologicznej:

 • szerokie  zastosowanie  techniki  laparoskopowych  i  histeroskopowych  w  diagnostyce  i leczeniu operacyjnym schorzeń ginekologicznych (w tym niepłodności pierwotnej i wtórnej).

3. W zakresie położnictwa „rooming in”:

 •  intensywny nadzór nad ciężarnymi z ciążą wysokiego ryzyka ( z/z II poziomu referencyjnego)
 • prowadzenie  porodu  fizjologicznego  i  patologicznego  oraz  wykonanie  zabiegów związanych z patologią połogu (wycięcie macicy, szycie rozległych ran krocza),
 • sprawowanie opieki nad noworodkiem w systemie „rooming in”,
 • promocja karmienia piersią,
 • leczenie  powikłań  okresu  połogu  w  tym  leczenie  najcięższych  powikłań  z  innych szpitali I poziomu referencyjnego.

4. W zakresie patologii ciąży:

 • leczenie porodu przedwczesnego  (szczególnie w okresie 25 -32 tyg. ciąży),
 • diagnostyka, leczenie   i   monitorowanie   towarzyszących  ciąży chorób: nerek, serca  i układu krążenia, cukrzycy, hematologicznych, centralnego układu nerwowego, układu naczyniowego, konfliktu serologicznego.

5. Edukacja pacjentek.

6. Szkolenie personelu medycznego.

7. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.