W listopadzie ma ruszyć lotnicza baza ratunkowa w Polskiej Nowej Wsi. Jest wykonawca, jest harmonogram.

W listopadzie powinny się odbyć pierwsze loty helikoptera ratunkowego w bazie w Polskiej Nowej Wsi. Po dwóch nieskutecznych przetargach Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie ogłosiło przetarg z wolnej ręki na roboty budowlane i znalazł się wykonawca - jedna ze stołecznych firm.

- Właśnie otrzymałem harmonogram prac, rozmawiałem też dzisiaj (23.08) z dyrektorem ds. administracyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Pawłem Kamińskim. Zapewnia, że firma, która wygrała przetarg na część budowlaną bazy, wejdzie 5 września na plac w Polskiej Nowej Wsi. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych - mówi Norbert Krajczy - przewodniczący sejmiku województwa.

Krajczy dodaje, że hangar jest już gotowy, czeka jedynie na zakończenie robót budowlanych, a ma to nastąpić według harmonogramu do końca października.

- Warszawa zapewniła mnie, że maszyna dla nas też czeka i w listopadzie mogłyby się już odbywać pierwsze loty ratunkowe. Jednak docelowa baza, bardziej rozbudowana, ma powstać w 2017 roku. 6 mln zł na ten cel przeznaczył zarząd województwa – wyjaśnia Krajczy.

Dodajmy, że personel bazy w Polskiej Nowej Wsi - włącznie z lekarskim - ma liczyć ok. 15 osób.

www.radio.opole.pl