Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34

 

NIP 753-19-67-997

REGON: 000-313-443

 

Administracja

Sekretariat                                                                                        tel. 77 40 87 830

Naczelny Pielęgniarz                                                                         tel. 77 40 87 841

Przełożona Pielęgniarek                                                                     tel. 77 40 87 842

Radca Prawny                                                                                   tel. 77 40 87 840

Dział Organizacji i Nadzoru                                                                 tel. 77 40 87 835

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych                                         tel. 77 40 87 816

Sekcja Księgowości tel. 77 40 878 53 

Dział Służby Pracowniczej                                                                 tel. 77 40 87 849

Sekcja BHP                                                                                      tel. 77 40 87 838

Sekcja Socjalna                                                                                tel. 77 40 87 845

Ruch Chorych                                                                                   tel. 77 40 87 855

Sekcja Płac                                                                                      tel. 77 40 87 848

Inwentaryzacja                                                                                  tel. 77 40 87 856

Dział Analiz i rozliczeń                                                                       tel. 77 40 87 844

Rejestr Usług Medycznych                                                                 tel. 77 40 87 993

tel. 77 40 87 992 

Dział Gospodarczo-Techniczny                                                           tel. 77 40 87 815

Dział Eksploatacji                                                                              tel. 77 40 87 810

 

Oddziały Szpitalne 

ul. Bohaterów Warszawy 23

 

Oddział Ratunkowy                                                                            tel. 77 40 87 970

Oddział Ginekologiczno-Położniczy rooming in z  Pododdziałem Patologii Ciąży tel. 77 40 87 882

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka tel. 77 40 87 889

Oddział Okulistyczny                                                                         tel. 77 40 87 902

Oddział Urologiczny                                                                           tel. 77 40 87 951

Oddział Laryngologiczny                                                                     tel. 77 40 87 927

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii                                          tel. 77 40 87 942

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny                                                           tel. 77 40 87 956

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym tel. 77 40 87 962

Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Dziennym                                      tel. 77 40 87 922 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej                                             tel. 77 40 87 862

Oddział Chirurgii Ogólnej                                                                    tel. 77 40 87 872

Oddział Internistyczno-Kariologiczny                                                   tel. 77 40 87 891

Oddział Internistyczny B                                                                     tel. 77 40 87 958

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej                                              tel. 77 40 87 858

Dzienny Oddział Psychiatryczny                                                         tel. 77 40 87 957

 

 Zakłady

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

ul. Bohaterów Warszawy 23 

 

Pracownia Analityki Ogólnej                                                                 tel. 77 40 87 967

Pracownia Chemii Klinicznej                                                                 tel. 77 40 87 967

Pracownia Hematologii                                                                         tel. 77 40 87 969

Pracownia Serologii transfuzjologiczne z Bankiem Krwi                           tel. 77 40 87 969

Pracownia Koagulologii                                                                         tel. 77 40 87 969

Pracownia Bakteriologiczna                                                                   tel. 77 40 87 877

 

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej  

ul. Bohaterów Warszawy 23 

 

Pracownia TK                                                                                    tel. 77 40 87 947

Pracownia RTG                                                                                 tel. 77 40 87 947

Pracownia USG                                                                                 tel. 77 40 87 947

 

 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

ul. Bohaterów Warszawy 34 

Gabinet Rehabilitacyjny                                                                      tel. 77 40 87 919

Gabinet Rehabilitacji                                                                          tel. 77 40 87 918

Gabinet Rehabilitacji dla Dzieci z Porażaniem Mózgowym                    tel. 77 40 87 819

 

 

Przychodnie Specjalistyczne 

ul. Bohaterów Warszawy 23 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej                                           tel. 77 40 87 864

 

Poradnia Dla Kobiet                                                                          tel. 77 40 87 882

Poradnia Leczenia Bólu                                                                     tel. 77 40 87 863

Poradnia Neurologiczna                                                                     tel. 77 40 87 962

ul. Bohaterów Warszawy 34

Poradnia Okulistyczna                                                                       tel. 77 40 87 904

Poradnia Specjalistyczna przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym        tel. 77 40 87 954

Przychodnie Specjalistyczne  

ul.Ogrodowa 1 

Poradnia Urologiczna                                                                         tel. 77 40 87 982

Poradnia Chirurgii Ogólnej                                                                  tel. 77 40 87 876

Poradnia Dla Kobiet                                                                           tel. 77 40 87 991

Poradnia Endokrynologiczna                                                              tel. 77 40 87 949

Poradnia Cukrzycowa                                                                        tel. 77 40 87 949

Poradnia Gastroenterologiczna                                                           tel. 77 40 87 998

Poradnia Laryngologiczna                                                                  tel. 77 40 87 897

 

Szpital w Paczkowie

im. Św. Jana Pawła II

ul.Staszica 3, 48-370 Paczków

tel. 77 43 90 308

fax. 77 43 90 302

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy                                                             tel. 77 43 90 306

Gabinet Rehabilitacyjny                                                                       tel. 77 43 90 309

 

Poradnie Specjalistyczne 

ul.Staszica 3, 48-370 Paczków 

Poradnia dla Kobiet                                                                            tel. 77 43 90 303

Poradnia Chirurgiczna                                                                         tel .77 43 90 307