podmioty kooperujące

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  

 2. RADOMED: centrum  diagnostyczne sp.z o.o. świadczenia z zakresu reoznansu magnetycznego 

 3. American Heart of Poland s.a.: świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii inwazyjnej 

 4. Regionalne Centrum Kriodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu: badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej 

 5. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego  w Sosnowcu: badania i konsultacje toskykologiczne 

 6. NZOZ gabinet lekarskiej diagnostyki mikroskopowej „Histamed” s.c. w Gliwicach : badania histopatologiczne i cytologiczne 

 7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu: wykonywanie całodobowych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych z radiologii zabiegowej na naczyniach wewnątrzczaszkowych i obwodowych badania okulistyczne (OCT) badania urodynamiczne 

 8. Prudnickie Centrum Medyczne s.a. w Prudniku: świadczenia ratownictwa medycznego udzielane osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego  

 9. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego: usługi transportu sanitarnego 

10. NZOZ Centrum Rehabilitacji Medex s.c. w  Paczkowie badania densytometryczne   

11. Diaverum Polska sp. z o.o. zabiegi w zakresie zabiegów hemiodializy w ostrej niewydolności nerek 

12. Szpital Wojewódzki w Opolu: badania scyntygraficzne 

13. Alab Laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: badania analityczne, biochemiczne, immunochemiczne. 

14. Wojewódzkie specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu: badania EMG 

15. Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Opolu: badnia bkteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne, parazytologiczne 

16. Brzeskie Centrum Medyczne: współpraca w zakresie kontynuacji procesu  rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej