poradnie specjalistyczne Nysa

Poradnia Neurologiczna

ul. Bohaterów Warszawy 23

Tel: 77 40 87 963

 

Zakres udzielanych świadczeń:

1. Ustalenie rozpoznania lekarskiego na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.
2. Udzielanie porad z zakresu chorób neurologicznych.

3. Realizacja postępowania diagnostycznego i leczniczego.
4. Kwalifikacja chorych do leczenia szpitalnego.
5. Kontrola leczenia pacjentów po pobycie w Szpitalu. 
6. Edukacja pacjentów.
7. Szkolenie personelu medycznego.
8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 

Godziny pracy poradni:

Lek. Artiuchow-Merchut Joanna : Środa godz. 9:00-11:00

Lek. Faron Tomasz: Poniedziałek godz. 10:00-12:00

Lek. Owczarek Maciej: Poniedziałek godz. 12:00-15:00,  Środa: 8:00-10:00

Lek. Pyziak Andrzej: Wtorek godz. 15:00-19:00, Środa 11:00-13:00

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej w Nysie

ul. Ogrodowa 1

Rejestracja telefoniczna w godz pracy lekarza

Rejestracja osobista poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 8.30 i od 13.00 do 14.30 Środa od 10.30 do 11.00 i od 14.00 do 16.00
Nr tel : 4087876

Zakres świadczonych usług przez Chirurgii Ogólnej:

a) wykonywanie świadczeń z  zakresu chirurgii ogólnej, w tym procedury z zakresu tzw. "małej  chirurgii" np.:

1)        usuwanie wrastających paznokci

2)        usuwanie tłuszczaków, kaszaków, znamion i innych zmian skórnych

3)        pobieranie wycinków do badań histopatologicznych

4)        nacięcia ropni

5)        zmiany opatrunków

6)        szycie ran

7)        zakładanie i ściąganie unieruchomień

8)        badania kontrolne po zabiegach i urazach

Specjalistyczna Poradnia przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

Specjalistyczna Poradnia przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym 

ul. Bohaterów Warszawy 23 

tel. 77 408 79 54

 

Poradnia świadczy usługi medyczne dla dorosłych i dla dzieci.

 

Zakres świadczeń obejmuje:

specjalistyczną diagnostykę i leczenie chorób zakaźnych oraz chorób wątroby, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuację leczenia po zakończonej hospitalizacji.

 

Możliwości diagnostyczne:

wykonywanie badań bakteriologicznych i mykologicznych zależnie od potrzeby, wykonywanie niezbędnych badań serologicznych

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna
ul. Ogrodowa 1

Rejestracja od poniedziałku do piątku 8.00-11.30
Nr tel: 774087982

 • Udzielanie porad specjalistycznych z zakresu urologii dorosłych
 • Leczenie specjalistycznych schorzeń takich  jak: choroby gruczolaka stercza, kamica nerkowa, zakażenia układu moczowego, dysfunkcja pęcherza moczowego, choroby nowotworowe układu moczowego
 • Kierowanie na badania diagnostyczne: usg, urografia, TK, badania urodynamiczne, badania laboratoryjne (w tym PSA).
 • Kierowanie pacjentów wymagających leczenia szpitalnego do Oddziału Urologicznego w Nysie.  

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna
ul. Ogrodowa 1

Rejestracja od poniedziałku do piątku 8.00-11.30
Nr tel: 774087982

Zakres świadczonych usług przez Poradnię Reumatologiczną:
 • Diagnostyka układowych chorób tkanki łącznej  -zlecenie badań serologicznych i immunologicznych /badanie czynnika reumatoidalnego, przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał przeciwcytrulinowych, przeciwciał przeciwbakteryjnych, wskaźników ostrej fazy.
 • Diagnostyka radiologiczna układu ruchu.
 • Diagnostyka obrazowa układu ruchu / TK, MRI/.
 • Diagnostyka scyntygraficzna układu ruchu.
 • Systematyczne monitorowanie chorych z przewlekłymi zapalnymi schorzeniami układu ruchu, zlecanie systematycznych badań biochemicznych monitorujących przebieg choroby.
 • Zlecanie zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych.
 • Współpraca z Poradniami Ortopedycznymi, Neurologicznymi, Rehabilitacyjnymi; kwalifikacja do zabiegów reumoortopedycznych.
 • Kierowanie pacjentów do Oddziałów Reumatologii w Kup, Paczkowie, Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Pokoju i Ustroniu celem diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia poszpitalnego.
 • Współpraca z lekarzami rodzinnymi w celu diagnostyki i dalszego postępowania terapeutycznego pacjentów.
 • Kierowania chorych na leczenie sanatoryjne i turnusy rehabilitacyjne.
 • Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia.
Więcej artykułów…