Współpracujemy z ...

darczyńcy

Dary na rzecz ZOZ – u NysaWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
Rok 1994
1. Oxymetr                                        - Oddz.Noworodkowy         2.531,12   
 

Rok 1995
1. Pompa infuzyjna                            - Szp.Paczków .Oddz.Wewnętrzny        2.645,23   
2.Inkubator podstawowy                     - Oddz.Noworodkowy             11.776,48 
3.Resustytator ręczny                       - Oddz.Noworodkowy                     584,90     
 
 
Rok 1997
1. Pompa infuzyjna                            - Oddz.Chir.Urazowej                  4.750,00  
2. Pulsoksymetr                                - OIOM                        7.632,27

Rok 1998
1. Pompa infuzyjna                             - OIOM                        4.750,00  
2. Pulsoksymetr          2 szt.               - Oddz.Noworodkowy      15.264,54
3. Pulsoksymetr                                 - Oddz.Dziecięcy              7.632,27  
4. Aparat EKG                                    - Izba Przyjęć                8.150,00
5. Aparat EKG                                    - Prac.EKG                    8.150,00 

Rok 2002
1. Urządzenie do badania słuchu          - Oddz.Noworodkowy              13.794,00


Rok 2003
1. Ssak elektryczny                            -  Oddz.Dziecięcy                   2.692,36  

Rok 2004
1. Pulsoksymetr                                 -  Oddz.Dziecięcy                 4.575,05  
2. Wagi niemowlęce       2 szt              -  Oddz.Dziecięcy                 6.133,78  
3. Pompa infuzyjna        3 szt              -  Oddz.Dziecięcy             10.523,19 
4. Aparat EKG                                    -  Oddz.Dziecięcy               7.781,51  
5. Rejestrator ciśnienia-Holter              -  Oddz.Dziecięcy             12.737,16   
6. Monitor nieinwazyjny                       -  Oddz.Dziecięcy                 22.029,13    
7. Aparat do mierzenia ciśnienia           -  Oddz.Dziecięcy                   775,83     
8.  Łóżeczko dziecięce      20 szt.        - Oddz.Dziecięcy               78.000,00      

Rok 2005
1. Halter  EKG typ MARS PC               - Oddz.Dziecięcy                       26.561,13   
2. Spirometr pediatryczny                    - Oddz.Dziecięcy                   10.935,16  
 
Rok 2009
1. Tympanometr                                   - Oddz.Laryngologiczny             14.445,00  
2. Otoemisja kliniczna                          - Oddz.Laryngologiczny           22.807,50       
    + zestaw komputerowy
3.  ABR - bad. słuchu z pnia mózgu       - Oddz.Laryngologiczny       30.551,63 
4. Nasofiberoskop                                 - Oddz.Laryngologiczny       94.138,10     
5. Inkubator Atom                                 - Oddz.Noworodkowy             99.643,20  
    V-2100 G  z wyposażeniem
6.Zestaw komputerowy                          - Oddz.Noworodkowy             1.700,68

Rok  2010
1.Urządzenie do badania słuchu             - Oddział Noworodkowy                                9.634,37
2. Aparat USG                                      - Oddział Dziecięcy                             141.804,97


P Z U 
Rok 2004
1.USG okulistyczne                              - Oddz. Okulistyczny             26.700,01

Rok 2005
2.Videokolposkop                                 - Oddz. Ginek. Położniczy                           5.000,00

Rok  2012
1. Zestaw komputerowy                        -  Sekcja Informatyzacji                               1.500,00
2.System nadzoru wizualnego               -  Sekcja Informatyzacji          30.000,00
3. Monitor medyczny         - OIOM                  23.000,00  
           
 
Bank Śląski  O/Opole
Rok  2011
1. Meble biurowe       / szafy. biurka ,krzesła /                         na wartość               10 040,00       
                                                                               

Maltańska Służba Medyczna O/Nysa
Rok 2011
1.Pościel , sprzęt medyczny                                                                       

Rok 2012
1. Pościel , sprzęt medyczny     
 
 

DARY

Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki I Ochrony Zdrowia


Rok 2012

1. Pompa infuzyjna Perfusor Space O/Poł.-Ginek. Szt.2 1x4.851,80

1x4.851,81

9703,61

Rok 2013 - WOŚP


1.Kardiomonitor MP 30 O/Noworodk. Szt.2 2x21.730,00=43.460,00

2.Stanowisko resuscytacyjne

Atom dla noworodków O/Noworodk. Szt.1 55.797,00

3.Inkubator zamknięty do

intensywnej Giraffe O/Noworodk. Szt.1 59.000,00


Rok 2013 -Maltańskie Służby Medyczne


1. Aparat USG Simens Por.K Paczków szt.1 10.000,00

2. Aparat USG Sono Scope Por.Urolog.(Ogrodowa) szt.1 3.000,00


Rok 2013 - Gambro Poland


1. Aparat do ciągłej terapii

nerkozastępczej PRISMAFLEX OIOM szt.1 4.000,00

 

Rok 2014


1. Łózko elektr.+materac ZOL Paczków szt 26 13.000,00

2. Łózko elektr.+materac O/Neurol szt 4 2.000,00

3. Szafka p/łóżkowa ZOL Paczków szt. 22 2.200,00

4. Szafka p/łóżkowa O/Gin-Poł szt.3 300,00

5. Szafka p/łóżkowa O/Neurol szt.4 400,00

6. Szafka p/łóżkowa S.Oper.Okul. Szt.1 100,00

 

Rok 2014 - Fundacja Polsat


1. Pompa strzykawkowa S1 O/Dziec. Szt.1 2.646,00

2. Pompa strzykawkowa S1 O/Nowordk. Szt 1 2.646,00

3. Wyposażenie sali Gab.Rehabil. Poznawania świata dzieci z poraż. Mózgowym kpl.1 22.999,99

4.Kardiomonitor FX3000 O/Dziec. Szt.1 12.524,76

5.Kardiomonitor FX3000 O/Nowordk szt1 11.996,64

6. System do wykonywania zapisu KTG m.Holtera Monica AN 24 O/Gin-Poł kpl1 23.000,00

7.Głowica USG- przezciemiączkowa O/Noworodk szt1 15.960,00  

 

 Rok 2015

 

PFRON


1. Aparat do elektroterapii 4 szt. 10 791,16 Zakł. Reh. Leczniczej

2. Aparat do terapii skojarzonej 1 szt. 11 994,00 Zakł. Reh. Leczniczej

3. Platforma do ćwiczeń równowagi propriocepcji 1 szt. 9 080,00 Zakł. Reh. Leczniczej

 

Dotacja Powiatu Nyskiego


1. Narzędzia chirurgiczne endoskopowe 1 szt. 40 000,00 Sala Operacyjna Nr 3

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


1.Infraskaner 1 szt. 52 388,64 SOR

 

Rok 2016

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


1.Łóżko sterowane elektrycznie 65 szt. ZOL Paczków

2.Szafka przyłóżkowa 65 szt. ZOL Paczków

3.Podnośnik elektryczny mobilny 1 szt. 27 000 ,00 ZOL Paczków

 

 Rok 2017

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


1.Zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera - Oddz. Dziecięcy 17 820,00

2.Holter ciśnieniowy - Oddz. Dziecięcy 9 400,00

3.Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych - Oddz. Dziecięcy 19 500,00
Rok 2018Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

1.Aparat USG - Oddz. Dziecięcy 61 569,94

2.Aparat do przesiewowego badania słuchy - Oddz.Noworodkowy


 

współpraca z uczelniami


PWSZ w Nysie -  praktyki zawodowe w zakresie: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, diabetologii, kosmetologii
Politechnika Opolska – kierunek fizjoterapia,
Uniwersytet w Szczecinie – wydział lekarski,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wydział wojskowo – lekarski
Uniwersytet Opolski – wydział lekarski,
Warszawski Uniwersytet Medyczny – wydział lekarski

podmioty kooperujące


 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  

 2. American Heart of Poland s.a.: świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii inwazyjnej 

 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu: badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej 

 4. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego  w Sosnowcu: badania i konsultacje toksykologiczne 

 5. NZOZ gabinet lekarskiej diagnostyki mikroskopowej „Histamed” s.c. w Gliwicach : badania histopatologiczne i cytologiczne,

 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu: wykonywanie całodobowych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych z radiologii zabiegowej na naczyniach wewnątrzczaszkowych i obwodowych badania okulistyczne (OCT) badania urodynamiczne, 

 7. Prudnickie Centrum Medyczne s.a. w Prudniku: świadczenia ratownictwa medycznego udzielane osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego  

 8. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego: usługi transportu sanitarnego 

9. Diaverum Polska sp. z o.o. zabiegi w zakresie zabiegów hemodializy w ostrej niewydolności nerek, 

10. Szpital Wojewódzki w Opolu: badania scyntygraficzne 

11. Alab Laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: badania analityczne, biochemiczne, immunochemiczne. 

12. Wojewódzkie specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu: badania EMG 

13. Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Opolu: badania bakteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne, parazytologiczne 

14. Brzeskie Centrum Medyczne: współpraca w zakresie kontynuacji procesu  rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej 

15. Polski Bank Komórek Macierzystych – pobieranie krwi pępowinowej oraz promocja idei bankowania krwii

16. Nyski Ośrodek Onkologii „ONKOVIT” – badania mammograficzne,

17. Vita Scan – badania diagnostyczne w zakresie rezonansu magnetycznego,

18. Diabetica – wykonywanie densytometrycznych,

19. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach – wykonywanie badań laboratoryjnych oraz wykonywanie konsultacji neurochirurgicznych,

20. Histamed S.C – wykonywanie badań histopatologicznych,

21. NZOZ „FRK Homograft”- pobieranie ludzkich tkanek od zmarłych dawców celu przygotowania ich do przeszczepu,

22. SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego,

23. Creator SP. Z  O . O. – umowa w zakresie tlenoterapii w komorze hiperbarycznej.