Aktualności

 

Z uwagi na stan epidemiologiczny prosimy o przestrzeganie zaleceń:

1 Wizyty w poradniach tylko po ustaleniu godziny przyjęcia;

2. Wykorzystanie możliwości porady telefonicznej;

     1) Poradnia Chirurgii Urazowo –Ortopedycznej Tel.7740 87 864
     2) Poradnia Leczenia Bólu Tel. 77 40 87 863
     3) Poradnia Okulistyczna Tel. 77 40 87 904    
     4) Poradnia Neurologiczna Tel. 77 40 87 963
     5) Poradnia Urologiczna Tel. 77 40 87 982   
     6) Poradnia Chirurgii Ogólnej Tel. 77 40 87 876
     7) Poradnia dla Kobiet Tel. 77 40 87 991
     8) Poradnia Endokrynologiczna Tel. 77 40 87 949

     9) Poradnia Cukrzycowa Tel. 77 40 87 869

    10) Poradnia Gastroenterologiczna Tel. 77 40 87 998
   
11) Poradnia Laryngologiczna Tel. 77 40 87 897

   
12) Poradnia Reumatologiczna Tel. 77 40 87 882

   
13) Poradnie Specjalistyczne w Paczkowie:

                   a) Poradnia dla Kobiet Tel. 77 43 90 303

                   b) Poradnia Chirurgiczna Tel. 77 43 90 307

3. Ograniczenie ilości pacjentów oczekujących przed gabinetem tak, aby były przestrzegane zalecenia epidemiologiczne tj. odstęp 1,5 m.

4. Osoby z objawami z dróg oddechowych (kaszel, kichanie) powinny być zabezpieczone w maseczki ochronne.