współpraca z uczelniami

 1. PWSZ w Nysie – praktyki zawodowe w zakresie: ratownictwo medyczne, pielegniarstwo, diabetologia, kosmetologia

 2. PMWSZ Opole – praktyki zawodowe w zakresie fizjoterapia

 3. Politechnika Opolska – praktyki zawodowe o kierunku rehabilitacja

 4. Ministerstwo Zdrowia – szkolenia specjalistyczne lekarzy w ramach rezydentury

 5. Urząd Marszałkowski – szkolenie lekarzy stażystów, zgodnie z planem stażu podyplomowego

 6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – wydział zdrowia publicznego

 7. Akademia Medyczna we Wrocławiu – wydział nauk o zdrowiu, farmacja, analityka medyczna

 8. Politechnika Opolska – kierunek fizjoterapia

 9. Politechnika Wrocławska – wydział biotechnologii

10. Uniwersytet Jagielloński – wydział lekarski 

11. Uniwersytet Wrocławski – wydział lekarski, wydział biotechnologii

12. Uniwersytet w Szczecinie – wydział lekarski 

13. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wydział wojskowo – lekarski 

14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wydział fizyki, astronomii i informatyki stosowanej