cennik


1.      Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 

1.                   

 

 

Wydanie wyciągu lub odpisu  z dokumentacji medycznej: : każda jedna  strona   ( + ewentualne koszty wysyłki )

Kwota bez podatku VAT

Kwota z VAT

7,08 zł

8,71 zł

2.                   

Wydanie kserokopii dokumentacji medycznej: każda  jedna  strona 

 ( + ewentualne koszty wysyłki )

0,24 zł

0,30zł

3.                   

wydanie informacji na elektronicznym nośniku danych

1,41

1,74 zł
2.      Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godz.

 

1.

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godz,.za jedną dobę

100,00zł

 

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością

 

BADANIA RADIOLOGICZNE                                       Zał. 1

L.p.

Rodzaj usługi

Cena zł.

1.       

Zdjęcie klatki piersiowej p-a

28,00

2.       

Zdjęcie klatki piersiowej boczne

25,00

3.       

Zdjęcie jamy brzusznej

30,00

4.       

Zdjęcie czaszki w 1 projekcji

20,00

5.       

Zdjęcie  zatok, oczodołów w 1 projekcji

25,00

6.       

Zdjęcie  siodełka tureckiego

25,00

7.       

Zdjęcie żuchwy w 1 projekcji

25,00

8.       

Zdjęcie uszu w 1 projekcji

25,00

9.       

Zdjęcie kanału nerwu wzrokowego w 1 projekcji

25,00

10.   

Zdjęcie kości nosowej

20,00

11.   

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w 1 projekcji

20,00

12.   

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego w 1 projekcji

25,00

13.   

Zdjęcie kręgosłupa L – S w 1 projekcji

27,00

14.   

Zdjęcie miednicy, stawów biodrowych

30,00

15.   

Zdjęcie stawów biodrowych u niemowląt

25,00

16.   

Zdjęcie żeber w 1 projekcji

25,00

17.   

Zdjęcie obojczyka, mostka, łopatki w 1 projekcji

25,00

18.   

Zdjęcie stawu barkowego

25,00

19.   

Zdjęcie kości ramiennej w 1 projekcji

25,00

20.   

Zdjęcie stawu łokciowego w 1 projekcji

23,00

21.   

Zdjęcie przedramienia w 1 projekcji

23,00

22.   

Zdjęcie nadgarstka w 1 projekcji

20,00

23.   

Zdjęcie  dłoni w 1 projekcji

20,00

24.   

Zdjęcie  stóp, kości piętowej w 1 projekcji 

20,00

25.   

Zdjęcie stawu skokowego w 1 projekcji

20,00

26.   

Zdjęcie podudzia w 1 projekcji

27,00

27.   

Zdjęcie  stawu kolanowego w 1 projekcji

25,00

28.   

Zdjęcie kości udowej w 1 projekcji

30,00

29.   

Zdjęcie  stawu krzyżowo-biodrowego

25,00

30.   

Urografia śr. niskoosmolarnym  (4 zdj.)

180,00

31.   

Cystografia

100,00

32.   

Fistulografia

100,00

33.   

PIELOGRAFIA

100,00

34.   

Cholangiografia

100,00

35.   

Badanie kontrastowe jelita grubego

250,00

36.   

Pasaż przewodu pokarmowego

250,00

37.   

Badanie żołądka

120,00

38.   

Badanie przełyku

120,00

39.   

Skopia

90,00

BADANIA USG

40.   

USG sutków

80,00

41.   

USG jamy brzusznej

nej

70,00

42.   

USG szyi

80,00

43.   

USG jąder

 

 

80,00

44.   

usg naczyń szyjnych

120,00

45.   

Opis zdjęć dostarczonych przez pacjenta – ( 1 szt)

10,00

46.   

Zdjęcie cyfrowe o formacie 18 x 24 cm

6,00

47.   

Zdjęcie cyfrowe o formacie 35 x 43 cm

12,00

 

 

 

 

 

Uwagi: Cena obejmuje zdjęcia z opisem radiologa lub osoby specjalizującej się z radiologii.

 

BADANIA TOMOGRAFICZNE                                                                               Zał. 2

 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena zł.

 1.  

Badanie TK głowy bez środka kontrastowego

240,00

 1.  

Badanie TK głowy wykonane przed i po podaniu środka kontrastowego

320,00

 1.  

Badanie TK klatki piersiowej  (2 fazowe) ze środkiem kontrastowym

400,00

 1.  

Badanie HRCT klatki piersiowej  z kontrastem

370,00

 1.  

Badanie HRCT klatki piersiowej  bez kontrastu

300,00

 1.  

Badanie TK jamy brzusznej trójfazowe  z kontrastem

390,00

 1.  

Badanie TK jamy brzusznej  czterofazowe z kontrastem

420,00

 1.  

Badanie TK miednicy czterofazowe z kontrastem

380,00

 1.  

Angiografia TK i wirtualna endoskopia  (1 zakres)

500,00

 1.  

Inne (TK kręgosłupa –szyjnego, piersiowego i inne LS)+miednica bez środka kontrastowego

360,00

 1.  

Badanie  stawów, kończyn, miednicy kostnej i inne z podaniem środka kontrastowego

380,00

 

 

CENA  DOKUMENTACJI DODATKOWEJ Z BADANIA TK:

 • DODATKOWA PŁYTA CD – 7,50 ZŁ
 • KOPIA OPISU – 10 ZŁ

 

 

BADAnia  LABORATORYJNe                                   Zał. 3

 

Lp

Nazwa  badania

Uwagi

Materiał

Czas  oczekiwania  na  wynik w trybie cito

Czas  oczekiwania  na  wynik w trybie planowym

Cena

PLN

A.                                 BADANIA     BIOCHEMICZNE

1.

Amylaza w sur. lub w moczu    

( Diastaza)

AMY

Surowica

mocz

1 godzina

8 godzin

7,00

 

2.

Aminotransferaza alaninowa( ALT)

ALT

Surowica

1 godzina

6,00

 

3.

Aminotransferaza asparaginianowa( AST)

AST

1 godzina

6,00

4.

ASO met.lateksową

ASO

-

5,00

5.

ASO met. ilościową

ASO il.

-

9,00

6.

Albuminy

ALB

1 godzina

5,00

7.

Białko całkowite

TP

1 godzina

6,00

8.

Białko ostrej fazy- ilościowo

CRP

1 godzina

6,00

9.

Bilirubina całkowita

TBIL

1 godzina

5,00

10.

Bilirubina bezpośrednia (Direct)

DBIL

1 godzina

5,00

11.

Cholesterol LDL

LDL

1 godzina

8,00

12.

Cholesterol całkowity

CHOL

surowica

1 godzina

8 godzin

5,00

13.

Cholesterol HDL

HDL

1 godzina

8,00

14.

Chlorki

CL

1 godzina

4,00

15.

Czynnik RF ilościowo

RF

1 godzina

5,00

16.

Czynnik Waaler- Rosse- met. lateksową

Wa-Ro

-

4,00

17.

CK – kinaza kreatynowa

CK

1 godzina

8 godzin

7,00

18.

CK-MB

CKMB

1 godzina

15,00

19

Esteraza cholinowa- cholinesteraza

CHE

1 godzina

9,00

20

Fosfataza alkaliczna (zasadowa)

ALP

1 godzina

5,00

21

Fosfor nieorganiczny

PHOS

 

 

1 godzina

 

5,00

22

Glukoza

GLU

Surowica osocze,

1 godzina

5,00

23

Glukoza – krzywa krew żylna (2 oznaczenia )

GLU-K

Surowica, osocze

-

10,00

24

Glukoza – test obciążenia 50g

GLU-TO

Surowica, osocze,

-

5,00

25

Glutamylotranspeptydaza

GGTP

Surowica

1 godzina

5,00

26

Kreatynina

CREA

1 godzina

5,00

27

Kwas moczowy

URIC

1 godzina

5,00

28

LE ( Lupus Erythematosus) – lateks

LE

-

6,00

29

Lipidogram( CHOL, HDL, TG, LDL )

LIPID

1 godzina

26,00

30

LDH- dehydrogrenaza mleczanowa

LDH

1 godzina

6,00

31

Magnez całkowity

Mg

surowica

1 godzina

8 godzin

6,00

32

Mocznik

UREA

surowica

1 godzina

6,00

33

Mononukleoza- met. lateksową

MONON

-

5,00

34

Potas

K

45 minut

4,00

35

Proteinogram

PROT

surowica

-

7-14 dni

20,00

36

Prokalcytonina

PROKALC

surowica

45 minut

8 godzin

49,00

37

Sód

Na

surowica

45 minut

4,00

38

Troponina

TROP

45 minut

8godzin

20,00

39

Trójglicerydy

TG

1 godzina

8 godzin

5,00

40

TIBC( całkowita zdolność wiązania żelaza)

TIBC

1 godzina

9,00

41

Wapń całkowity

Ca

1 godzina

5,00

42

eGFR

EGFR

-

1 godzina

1,00

43

Hemoglobina glikowana

HemGlik

Krew pełna

1 godzina

8 godzin

15,00

44

Żelazo

Fe

1 godzina

5,00

45

Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria)

RKZ

Krew pełna

45 minut

8 godzin

30,00

46

NT-pro-BNP

NT-BNP

Surowica

1 godzina

8 godzin

50,00

47

Osmoloalność

Osm

-

1 godzina

8 godzin

1,00

48

Etanol

ET

Surowica

1 godzina

8 godzin

9,00

49

Paracetamol

Par

Surowica

1 godzina

8 godzin

15,00

50

Benzodiazepiny

BENZ

Mocz

1 godzina

8 godzin

11,00

51

Barbiturany

BARB

Mocz

1 godzina

8 godzin

11,00

B.                                   BADANIA HEMATOLOGICZNE

1.

Morfologia krwi

(26 parametrów w tym: PLT, różnicowanie leukocytów automatycznie na 5 populacji)

Moroz

krew pełna

EDTA

45 minut

8  godzin

7,00

2.

Morfologia krwi bez różnicowania leukocytów

Morf

Krew pełna

EDTA

45 minut

6,00

3.

Kontrola płytek krwi

płytki

Krew pełna

Mg

45 minut

8 godzin

6,00

4.

OB

OB

Krew pełna cytrynian

-

8 godzin

4,00

5.

Rozmaz krwi-( ocena mikroskopowa)

Rozmaz

Krew pełna

EDTA

-

6,00

6.

Retikulocyty

Ret

-

6,00

C.

                                    BADANIA UKŁADU HEMOSTAZY

1.

Wskaźnik protrombinowy, INR

PT

 

Osocze

Cytrynian

45 minut

8 godzin

6,00

2.

Czas kaolinowo-kefalinowy

APTT

45 minut

6,00

3.

D- Dimery (ilościowo)

D-D

1 godzina

35,00

4.

Fibrynogen

Fibr

Osocze Cytrynian

45 minut

12,00

5.

Antytrombina III

 

ATIII

1 godzina

25,00

D.                                  BADANIA   ANALITYKI  OGÓLNEJ

1.

Mocz-badanie ogólne z oceną osadu

BOM

mocz

1 godzina

8 godzin

5,00

2.

Mocz-glukoza

GLUM

1 godzina

5,00

3.

Mocz-

próba Sułkowicza

SUŁK

-

5,00

4.

Mocz – Amylaza

AMYM

 

1 godzina

 

7,00

5.

Białko w dobowej zbiórce moczu

TPM

-

8 godzin

6,00

6.

Kreatynina w dobowej zbiórce moczu

CREAM

-

5,00

7.

Kał na krew utajoną

Krew utaj.

kał

-

8,00

8.

Płyny z jam ciała

PJC

Płyn

1 godzina

11,00

9.

Płyn mózgowo-rdzeniowy

PMR

1 godzina

11,00

10

Mocz – białko Bence-Jonesa

B-J

mocz

1 godzina

20,00

11

Mocz- mikroalbuminy

Mikroal

mocz

-

30,00

12

Białko w moczu

TPM

1 godzina

6,00

13.

Białko w PMR

TPPMR

Płyn mózgowo-rdzeniowy

1 godzina

6,00

E.     BADANIA  WIRUSOLOGICZNE I BAKTERIOLOGICZNE  (badania wykonywane od pn-pt w godz. 6.30 - 15.00)

1

HCV – przeciwciała

HCV

surowica

-

Do 2 dni

25,00

2

Hbs – antygen, test jakościowy

HBs

-

Do 2 dni

15,00

3

WR – test USR z antygenem kardiolipinowym

WR

-

1 dzień

4,00

4

Helicobacter pylori- oznaczanie antygenu w kale

HP

Kał

-

8 godzin

10,00

5

Wykrywanie antygenu grupy  A/B

Grypa

wymaz

1 godzina

8 godzin

18,00

F.                                     BADANIA     SEROLOGICZNE

1.

Badanie grupy  krwi  w układzie ABO i w zakresie antygenu D z układu Rh z badaniem przeglądowym przeciwciał

Grupa

krew

2 godziny

8 godzin

25,00

2.

Próba  zgodności serologicznej z kontrolą antygenów u jednego dawcy 

Próba 1

2 godziny

35,00

3.

Pr.. zgodności – każda następna jednostka

Próba 2

2 godziny

11,00

4.

BTA

BTA

2 godziny

12,00

5.

Badanie przeglądowe przeciwciał met. mikrokolumnową PTA/LISS

PTA/LISS

-

11,00

6.

Rozmrażanie osocza

osocze

 

1 godzina

-

5,00

G.  BADANIA    HORMONÓW- diagnostyka chorób     tarczycy (badania wykonywane od pn-pt w godz. 6.30 - 15.00)

1.

TSH

TSH

surowica

-

8 godzin

15,00

2.

FT4

FT4

-

17,00

3.

FT3

FT3

-

17,00

4.

Anty-TPO

a-TPO

-

2 dni

25,00

5.

Witamina B 12

B12

-

8 godzin

18,00

6.

Witamina D 3

D3

-

8 godzin

33,00

7.

FSH

FSH

-

8 godzin

18,00

8.

Prolaktyna

PRO

-

8 godzin

18,00

 

H.  BADANIA    MARKERÓW   NOWOTWOROWYCH (badania wykonywane od pn-pt w godz. 6.30 - 15.00)

1.

  PSA – całkowite (specyficzny antygen prostaty

PSA

surowica

-

8 godzin

20,00

3.

 CA 125

CA 125

surowica

-

8 godz.

25,00

4.

HCG+beta

BHCG

surowica

-

j.w.

25,00

Opłata za odpis wyniku – 3,00 – odpis

Opłata za pobranie krwi do badań (odwirowanie i odciągnięcie surowicy, przygotowanie materiału do wysłania)  - 5,00 zł

                   

 

 

BADANIA  BAKTERIOLOGICZNE                                                                                          Zał. 4

 

Lp.

Rodzaj usługi

 

Okres oczekiwania

Cena zł

1.

POSIEW KRWI

krew

5 DNI

15,00

2.

POSIEW PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

pmr

5 DNI

15,00

3.

ODCZYT MOCZU Z UROMEDIUM

moczur

1 DZIEŃ

8,00

4.

POSIEW MOCZU

moczpo

1 DZIEŃ

15,00

5.

POSIEW WYMAZÓW, PLWOCINY, ROPY ITP.

wymaz

1 DZIEŃ

20,00

6.

PROSTA IDENTYFIKACJA SZCZEPU

identyfikacja

3-4 DNI

10,00

7.

IDENTYFIKACJA SZCZEPU TESTEM KOMERCYJNYM

Test komerc.

3-4 DNI

30,00

8.

ANTYBIOGRAM METODĄ DYFUZYJNO-KRĄŻKOWĄ

antybiogram

3-4 DNI

30,00

9.

IDENTYFIKACJA DROBNOUSTROJU I OZNACZANIE LEKOWRAŻLIWOŚCI METODĄ PÓŁAUTOMATYCZNĄ

autoscan

3-4 DNI

30,00

10.

OZNACZANIE ROTA I ADENO WIRUSÓW W KALE

Rota/adeno

1 DZIEŃ

15,00

11.

BADANIE KONTROLI STERYLIZACJI W SUCHYM POWIETRZU (SPORAL S)

Sporal s

7 DNI

18,00

12.

BADANIE KONTROLI STERYLIZACJI W PARZE WODNEJ  I PODCIŚNIENIU (SPORAL A)

Sporal A

7 DNI

20,00

13.

TEST WYKRYWAJĄCY ANTYGEN RSV W WYDZIELINIE NOSOWO-GARDŁOWEJ

RSV

1 DZIEŃ

20,00

14.

Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella

S-S

3-4 dni

15,00

15.

Posiew kału w kierunku szczepów biegunkowych E.coli

Szczepy biegunkowe

3-4 dni

20,00

16.

Wykrywanie w kale toksyny A/B Clostridium difficile

Toksyna A/B

1 dzień

20,00

17

Wykrywanie  w kale enzymu GDH Clostridium difficile

GDH

1 dzień

25,00

18.

Test LAL

LAL

1 dzień

5,00

19

Wykrywanie antygenów Norowirusów w kale

NORO

1 dzień

40,00

20

Posiew wymazu z odbytu w kierunku VRE, KPC, ESBL

KPC

3 dni

24,00

21

Posiew wymazu z gardła w kierunku MRSA

MRSAG

3 dni

8,00

22

Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA

MRSAN

3 dni

8,00

23

Wymaz czystościowy

WCZ

3-4 dni

15,00

24

Wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu

SPM

1 dzień

35,00

25.

ODPIS WYNIKU

odpis

 

3,00

 

 

 
      OPŁATY ZA USŁUGI  PIELĘGNIARSKIE                   ZAŁ. 5

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena zł.

1.       

Iniekcja domięśniowa z materiałem

20,00

2.       

Iniekcja dożylna (bez wenflonu)

20,00

3.       

Iniekcja dożylna (z wenflonem)

30,00

4.       

Podłączenie kroplówki z materiałem

32,00

5.       

Iniekcja podskórna z materiałem

20,00

6.       

Próba uczuleniowa

18,00

7.       

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

8.       

Wykonanie EKG ( bez opisu )

20,00

9.       

założenie cewnika moczowego

50,00

10.   

Opatrunek mały

45,00

11.   

Opatrunek duży

60,00

 

 

OPŁATY ZA  USŁUGI  MEDYCZNE                          ZAŁ. 6

 

lp.

Rodzaj usługi

Cena zł.

1.

Badanie  lekarskie  specjalistyczne

80,00

2.

Badanie  lekarskie  specjalistyczne z wydaniem orzeczenia

100,00

3.

Badanie  lekarskie  typu obdukcji z wydaniem orzeczenia

200,00

4.

Wydanie orzeczenia lekarskiego

20,00

5.

Szczepienie ochronne : badanie lekarskie + iniekcja

50,00

6.

kompleksowe  chirurgiczne opracowanie rany  małej  z opatrunkiem

( w tym badanie lekarskie )

120,00

7.

kompleksowe  chirurgiczne opracowanie rany  dużej  z opatrunkiem 

( w tym badanie lekarskie )

180,00

8.

 Opatrunek mały

45,00

9.

 Opatrunek Duży

60,00

10.

 BADANIE LEKARSKIE I USUNIĘCIE SZWÓW

90,00

11.

założenie cewnika moczowego

50,00

12.

EKG ( bez opisu )

20,00

13.

EKG (  z opisem )

30,00

14.

EEG( bez opisu )

88,00

15.

Audiogram

18,00

16.

SPIROMETRIA

18,00

17

Badanie  cytologiczne ginekologiczne

19,00

18.

USG ginekologiczne

70,00

19.

Cystoskopia

190,00

20.

Endoskopia Górnych Dróg Oddechowych

100,00

21.

Usg Jamy Brzusznej

70,00

22.

Usg Tarczycy

80,00

23.

Ukg Serca

100,00

24.

pobyt opiekuna  w oddziale  dziecięcym i Oddziale noworodkowym z pododdziałem   patologii   nowrodka

5,00

25.

pobyt opiekuna  w oddziale  dziecięcym i Oddziale noworodkowym z pododdziałem   patologii   nowrodka  z  możliwością korzystania  z łóżka i prysznica

10,00

26.

Założenie gipsu małego (bez procedur)

100,00

27.

Założenie gipsu dużego (bez procedur)

150,00

28.

znieczulenie nasiękowe

50,00

29.

znieczulenie  powierzchniowe

20,00

30.

tamponada  krwawienia  z nosa przednia ( bez procedur)

70,00

31.

tamponada  krwawienia  z nosa  tylna ( bez procedur)

120,00

32.

usunięcie ciała obcego z otworów  naturalnych ( bez procedur)

70,00

33.

usunięcie ciała obcego  (np. kleszcz)

50,00

34.

badanie lekarskie i usunięcie gipsu

90,00

35.

cystostomia  nadłonowa przezskórna

200,00

 

 

 

OPŁATY ZA USŁUGI W ODDZIALE SZYBKIEJ  DIAGNOSTYKI
 

                                                                            ZAŁ. 7

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena zł.

1.       

USG jamy brzusznej

70,00

2.       

USG tarczycy , ślinianek

80,00

3.       

USG sutków

80,00

4.       

UKG serca

100,00

5.       

Gastroskopia

200,00

6.       

Gastroskopia + polipektomia

1000,00

7.       

Kolonoskopia

300,00

8.       

Kolonoskopia + polipektomia

1000,00

9.       

Rektoskopia

100,00

10.   

USG Color Doppler  tętnic kończyn dolnych

100,00

11.   

USG Color Doppler  żył kończyn dolnych

100,00

12.   

USG Color Doppler  tętnic szyjnych

100,00

13.   

Wycinki z badań endoskopowych

 

30,00

 

 

 

 

 

Opłaty za usługi  medyczne w oddziale ratunkowym

                                                                                                                                         ZAŁ. 8

 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena zł.

1.        

Badanie  lekarskie  specjalistyczne

80,00

2.        

Badanie  lekarskie  z wydaniem orzeczenia   specjalistyczne

100,00

3.        

Badanie  lekarskie  typu obdukcji z wydaniem orzeczenia

200,00

4.        

Krótkotrwała obserwacja do 3 godzin ( bez procedur )

90,00

5.        

Obserwacja od 3 do 12  godzin ( bez procedur )

200,00

6.        

Obserwacja od 12  do 24  godzin ( bez procedur )

300,00

7.        

Zaopatrzenie agresywnego lu pobudzonego pacjenta ( bez procedur )

150,00

8.        

Kompleksowe chirurgiczne opracowanie rany małej z opatrunkiem     

( w tym badanie lekarskie )

120,00

9.        

Kompleksowe chirurgiczne opracowanie rany dużej z opatrunkiem   

( w tym badanie lekarskie )

180,00

10.     

badanie lekarskie i Usunięcie szwów

90,00

11.     

Założenie gipsu małego (bez procedur)

100,00

12.     

Założenie gipsu dużego (bez procedur)

150,00

13.     

Tamponada  krwawienia z nosa  przednia (bez procedur)

70,00

14.     

Tamponada  krwawienia z nosa  tylna (bez procedur)

120,00

15.     

Usunięcie ciała obcego z otworów  naturalnych (bez procedur)

70,00

16.     

Usunięcie ciała obcego z oka  (bez procedur)

60,00

17.     

usg jamy brzusznej

70,00

18.     

ukg serca

100,00

19.     

Ekg wykonanie 

20,00

20.     

Przetoczenie kroplówki  z  materiałem

32,00

21.     

Cewnikowanie pęcherza moczowego z  materiałem

60,00

22.     

Iniekcja podskórna z  materiałem

20,00

23.     

Iniekcja domięśniowa z  materiałem

20,00

24.     

Iniekcja dożylna (bez wenflonu)

20,00

25.     

Iniekcja dożylna (z wenflonem)

30,00

26.     

Próba uczuleniowa

18,00

27.     

Podanie anatoksyny z  materiałem

30,00

28.     

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

29.     

Pobieranie krwi do badań

30,00

30.     

Opatrunek mały

45,00

31.     

Opatrunek duży

60,00

32.     

gastroskopia  nagła  (bez procedur )

250,00

33.     

kolonoskopia  nagła  (bez procedur)

500,00

34.     

punkcje jam ciała  (bez procedur)

300,00

35.     

badanie dopplerowskie naczyń  (bez procedur)

300,00

36.     

repozycja  złamań, zwichnięcia (bez procedur)

100,00

37.     

znieczulenie nasiękowe

50,00

38.     

znieczulenie miejscowe

20,00

39.     

znieczulenie ogólne dożylne krótkotrwałe

300,00

40.     

obserwacja  osoby nietrzeźwej do 3 godzin (bez procedur)

300,00

41.     

obserwacja  osoby nietrzeźwej od 3 godzin do 12 godzin  (bez procedur)

600,00

42.     

obserwacja  osoby nietrzeźwej od 12 godzin do 24 godzin  (bez procedur)

1000,00

43.     

transport medyczny 

8,50 zł/km

44.     

transport  sanitarny  ( bez lekarza)

4,50 zł/km

45.     

Stwierdzenie zgonu z wydaniem protokołu lub aktu zgonu

300,00

46.     

wyjazd zespołu ratunkowego w obrębie miasta ( w tym nieuzasadniony)

300,00

47.     

wyjazd zespołu ratunkowego poza miastem ( w tym nieuzasadniony)

400,00

48.     

Punkcja kolana /łokcia/ramienia  (bez procedur)

50,00

49.     

Usunięcie ciała obcego ( np. kleszcz)

50,00

50.     

Badanie dna oka

50,00

51.     

Pomiar Ciśnienia w oku

30,00

52.     

Usunięcie cewnika  moczowego

30,00

53.     

Założenie cewnika moczowego

50,00

54.     

cystostomia  nadłonowa przezskórna

200,00

55.     

lądowanie  helikoptera sanitarnego transportowego poza systemem ratownictwa medycznego

1000,00

 

 

 

OPŁATY ZA USŁUGI   W ZAKRESIE STERYLIZACJI PAROWEJ 

ZAŁ. 11

 

L.p.

Rodzaj materiału
Waga

Cena zł.

kod

pakiet  narzędziowy

1.         

narzędzia  (pojedyncze)

 

do 1 kg

5,50

1.1

2.         

narzędzia typu: korcangi, szczotki,  obuwie operacyjne  ( 4 sztuki, 2 pary), laparoskopy

 

Od  1 kg  do  2 kg

8,50

1.2

3.         

narzędzia   (zestawy)

 

Od 5 kg do  10 kg

17,00

1.3

pakiet z materiałami opatrunkowymi i bielizną operacyjną

4.         

materiał opatrunkowy

 

do  0,5 kg

5,50

2.1

5.         

materiał opatrunkowy

 

Od  1 kg do 2 kg

8,50

2.2

6.         

bielizna operacyjna typu Fartuchy, Prześcieradła, serwety

 

         

 

Od  2 kg do  3 kg

14,00

2.3

pakiet szkło i tworzywo sztuczne

ñ    

butle, słoje drenażowe

 

do 1 kg

10,00

3.1

ñ    

dreny, światłowody, węże

 

Od 1 kg do 3 kg

14,00

3.2

pakiet sterylizatory i puszki

ñ    

kontenery, protezy, wiertarki,piły

od 10 kg do 20kg

25,00

4.3

kontrola wskaznika biologicznego

ñ    

kontrola wskaznika biologicznego poprzez 24 godzinną inkubację

25,00

(za jedną ampułkę testu)

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG  W ZAKRESIE STERYLIZACJI PLAZMOWEJ

                                                                                                                                         ZAŁ.12

L. p.

Rozmiar Opakowania

 

Cena zł  brutto

 

 1.  

 

 

 

75 mm x 20 cm

 

I

6,00

 1.  

75 mm x 30 cm

 

II

6,00

 1.  

75 mm x 40 cm

 

III

6,50

 1.  

75 mm x 50 cm

 

IV

7,00

 1.  

150 mm x 20 cm

 

V

6,50

 1.  

150 mm x 30 cm

 

VI

6,50

 1.  

150 mm x 40 cm

 

VII

 

7,00

 1.  

150 mm x 50 cm

 

VIII

7,50

 1.  

250 mm x 30 cm

 

IX

8,00

 1.  

250 mm x 40 cm

 

X

8,50

 1.  

250 mm x 50 cm

 

XI

9,50

 1.  

250 mm x 60 cm

 

XII

10,00

 1.  

400 mm x 30 cm

 

XIII

11,00

 1.  

400 mm x 40 cm

 

XIV

13,00

 1.  

400 mm x 50 cm

 

XV

17,00

 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY  PRZEKAZYWANIU  MATERIAŁU DO STERYLIZACJI                                                                                                    ZAŁ. 13

 

 

1.      Usługa dotyczy podmiotów mających zawarte stosowne umowy z ZOZ w Nysie.

2.      Wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji muszą być dostarczone do Centralnej Sterylizacji ZOZ Nysa przynajmniej na 1 dzień przed planowaną sterylizacją, odbiór natomiast w trzeciej dobie od momentu dostarczenia artykułów.

3.      Wymaga się aby materiały przeznaczone do sterylizacji były opakowane (oprócz opakowań jednostkowych typu papier-folia lub kontener) w pojemnik z pokrywą szczelnie zamykaną, zabezpieczający przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych w czasie transportu.

4.      Wymaga się aby dostarczano dwa pojemniki transportowe na „czyste” i „brudne” instrumentarium.

5.      Każde opakowanie musi posiadać dopuszczone do obrotu przez Państwowy Zakład Higieny testy kontroli procesu sterylizacji (pasek klasy 4).

6.      Zdający i odbierający materiał medyczny przeznaczony do sterylizacji jest obowiązany do potwierdzenia tego faktu swoim podpisem w zeszycie przyjęć. Te same zasady obowiązują przyjmującego i wydającego pracownika Centralnej Sterylizacji.

7.      Zdający materiał winien założyć zeszyt z informacją i sprzęcie medycznym  dostarczonym  do Centralnej Sterylizacji tj. datę, rodzaj sprzętu, ilość, kod.

8.      Na koniec każdego miesiąca Centralna Sterylizacja sporządza raport zbiorczy dotyczący poszczególnych jednostek mających zawarte odpowiednie umowy z ZOZ w Nysie, który następnie  przekazuje do Sekcji Analiz i Rozliczeń.

9.       Centralna Sterylizacja przy ZOZ w Nysie ponosi odpowiedzialność za wydanie   sterylnego sprzętu (jakość i stan) do momentu wydania osobie odpowiedzialnej za transport.

Środki przeznaczone do transportu wyrobów powinny zapewnić ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, promieni słonecznych, uszkodzeniem  i zabrudzeniem. Niedopuszczalne jest ciągnięcie, rzucanie i toczenie opakowań transportowy.