105 rocznica Szpitala

105 rocznica budowy Szpitala w Nysie

    W dniu 5  kwietnia 2013 roku w Nyskim Domu Kultury Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie zorganizował spotkanie w ramach Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz 105. rocznicy budowy Szpitala im. Błogosławionej Marii Luizy Merkert w Nysie i 15. rocznicy odbudowy Szpitala ze zniszczeń powodziowych.Gości powitał Dyrektor ZOZ Nysa Norbert Krajczy.

 

 

 

 


     W 1846 roku, zaledwie dwa lata po rozpoczęciu działalności opiekuńczo - pielęgnacyjnej w Nysie, do Szarych Sióstr skierowano propozycję przejęcia pielęgnacji chorych w szpitalu biskupim (szpital p.w. Świętej Trójcy, należący do biskupa wrocławskiego, do 1810 r. szpital prowadzony przez bożogrobców, aktualnie Diecezjalny Dom Formacyjny, przy Kościele św. Piotra i Pawła), jednak okazało się to niemożliwe. Dopiero w 1893 roku rodzinne miasto wezwało Siostry św. Elżbiety do szpitala. Biorąc pod uwagę rok otwarcia szpitala miejskiego w Nysie można stwierdzić, że powstał on stosunkowo późno. Wynikało to z istnienia w mieście licznych dawnych instytutów i dzieł charytatywnych, nie widziano więc potrzeby tworzenia nowych tego typu miejsc. W maju 1827 roku przy ul. Brackiej otwarto pomieszczenie dla chorych, a następnego roku kolejne pomieszczenie przeznaczono dla zmarłych. Wkrótce okazały się za małe i w 1831 roku zaproponowano budowę szpitala miejskiego.

 


     Sprawa zakończyła się na urządzeniu prowizorycznego szpitala doraźnego przy ul. Wałowej w pobliżu teatru. W 1855 roku szpital przeniesiono na ul. Królowej Jadwigi. Warunki socjalne miały tu być nieco lepsze, zmieniono też jego nazwę ze szpitala doraźnego na szpital miejski. Wkrótce zwiększyła się ilość przyjmowanych pacjentów do 60-70 chorych. Do szpitala przyłączono bieżącą wodę, sanitaria połączono do miejskiej kanalizacji. Standard szpitala podniósł się z chwilą przekazania go pod zarząd Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.Do końca 1893 roku siostry pielęgnowały 83 chorych, w roku kolejnym było ich już 312.
Decyzję o wybudowaniu nowego szpitala podjęto w 1901 roku. W dniu 2 grudnia 1908 roku wmurowano kamień węgielny i dokument erekcyjny pod budowę nowego szpitala. Szpital był własnością miasta, a w dniu poświęcenia 2 maja 1910 roku został przekazany pod zarząd Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
    W Szpitalu Miejskim w Nysie siostry elżbietanki pracują do dnia dzisiejszego.
W dniu 28 września 2009 roku, w pobliżu Szpitala Miejskiego z 1910 roku wmurowano akt erekcyjny pod jego rozbudowę. Po roku i siedmiu miesiącach nowy budynek został oddany do użytku. Szpital nosi nazwę Szpitala Powiatowego im. bł. Marii Luizy Merkert. Nowy budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej otwarto i poświęcono w dniu 26 kwietnia 2011 roku.

 


Uroczystość prowadzili Stanisław Rogulski i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.


 

 
Spotkanie ubogaciły występy Marii Ruszeckiej i Magdaleny Rębisz.


 


 

 

 

      Lądowisko dla helikopterów sanitarnych, czynne całodobowo, jest jednym z ogniw Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a zarazem podwyższa rangę jakości świadczonych usług medycznych szpitala.

 

 


Nyski ZOZ to obecnie 800 pracowników, 100 lekarzy i 400 pielęgniarek pracujących na 17 oddziałach. Szpital przyjmuje ponad 20 tysięcy pacjentów rocznie.

 

 

W czasie uroczystości Starosta Nyski Adam Fujarczuk i Dyrektor ZOZ Nysa Norbert Krajczy wręczyli honorowe wyróżnienia "Przyjaciel Szpitala w Nysie"  darczyńcom:

Pan Josef Holtermann były Burmistrz Ludinghausen, w kilkanaście dni po powodzi wraz z grupą mieszkańców miasta przywiózł do nyskiego szpitala jako pierwszy środki czystości i materiały opatrunkowe. Zainicjował wówczas wspólnie z niemieckim Czerownym Krzyżem zakup aparatury do Centralnej Styrylizacji, którą kupiono za ówczesną kwotę ponad miliona marek. Nyscy lekarze parokrotnie odbywali praktyki w szpitalu w Niemczech. Wyróżnienie odebrał Ksiądz Prałat Mikołaj Mróz.


Pan Piotr Burski Prezes Banku Spółdzielczego w Otmuchowie- wielokrotnie przekazywał środki m.in. na remont Oddziału Obserwacyno - Zakaźnego oraz środki na sprzęt medyczny i wyposażenie gabinetów dla oddziałów niezabiegowych.

 


Wyróżnienie przekazane dla Pana Adama Górala Prezesa ASSECO Poland S.A., który współpracuje od wielu lat z nyskim szpitalem, zabezpiecza logistycznie wszelkie programy informatyczne.

 

Pan Filip Nowak Dyrektor Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia współpracował wielokrotnie z nyskim szpitalem w zakresie akcji promocji zdrowia. Był jednym z inicjatorów rozwoju Kardiologii Inwazyjnej na terenie powiatu nyskiego oraz endoskopii w profilaktyce nowotworowej.

 


Pan Tadeusz Pawlik Prezes Biura Urbanistyczno - Architektonicznego "Arplan" - zaprojektował jako pierwszy w kraju płytę lądowiska wyniesionego na dachu szpitala. Był również projektantem rozbudowy szpitala w 2009 roku.

 


Pan Leszek Roszkowski Prezes Gambro - 10 lat temu zainicjował współpracę z nyskim szpitalem w dializoterapii, obecnie przy nyskim szpitalu ośrodek DIA VERUM dializuje 76 pacjentów nie tylko z powiatu nyskiego, a Oddział Intensywnej Opieki Medycznej nyskiego szpitala ma stanowisko dializacyjne dla pacjentów nieprzytomnych.

Pan prof. Jan Szczegielniak Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizykoterapii Politechniki Opolskiej - poprzez swoją działalność naukową i wychowawczą wykształcił kadrę fizykoterapeutów, pracujących nie tylko w nyskim szpitalu ale również w szpitalu w Głuchołazach. Obecna współpraca z nyskim szpitalem ma zaowocować utworzeniem kierunku fizykoterapii w Nysie, ma to znaczenie dla rozwijającej się kardiologii inwazyjnej oraz oddziału udarowego.

 


Dyrekcji nyskiego ZOZ i pracownikom za codzienną, sumienną pracę na rzecz drugiego człowieka podziękował Starosta Nyski Adam Fujarczuk.


 

 

Kwiaty z rąk Starosty Nyskiego odebrała Dyrektor ds. Ekonomicznych Barbara Chrzanowska.


Słowa uznania dla powiatowej służby zdrowia przekazała Burmistrz Nysy Jolanta Barska.

 


 


Gości bawili studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Tadeusz Drozda, który rozweselił publiczność radosnymi anegdotami i znanymi przebojami.

 


 

 

 

 

Miłym zaskoczeniem był występ grupy  muzycznej "Liść" -  zespołu dr Janusza Jaskota.

 
 


 

 


Edyta Bednarska-Kolbiarz