polityka jakości

Najważniejszym celem naszego szpitala jest dostarczanie usług medycznych spełniających oczekiwania, wymagania i potrzeby naszych Pacjentów/Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do rozwoju Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i umacniania pozycji na rynku usług medycznych

Dążymy do tego, aby logo naszego szpitala kojarzyło się Klientom/Pacjentom z zaufaniem i profesjonalizmem, oraz rzetelną i fachową obsługą na każdym etapie naszych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

 

Zależy nam również, aby działalność Szpitala nie miała negatywnego wpływu na środowisko. Kierownictwo dąży więc do osiągnięcia zgodności z wymaganiami prawnymi w tym zakresie i dostosowaniem działalności szpitala do tych wymagań. 

Wysoka jakość świadczonych usług to także przyjęte, wysokie standardy żywieniowe, spełniające wymagania pacjentów oraz prawa.

 

Cele te realizujemy poprzez:

·                     spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem Żywności,

·                     ciągłe doskonalenie jakości dostarczanych usług, wymagań standardów medycznych i prawnych oraz spełnienie wymagań Pacjentów/Klientów przy realizacji usług

·                     osiąganie określonych celów mających wpływ na jakość realizowanych usług, środowisko (i jego bezpieczeństwo), oraz bezpieczeństwo żywności przygotowywanej i dostarczanej pacjentom Szpitala.

·                     wprowadzanie i stosowanie nowoczesnych technologii w realizowanych usługach z uwzględnieniem możliwości finansowych oraz przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, spełnienia standardów bezpieczeństwa żywnościowego oraz BHP,

·                     zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości podejmowanie decyzji o konieczności i zakresie niezbędnych działań pozwalających na dostosowanie i osiągnięcie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony zdrowia i świadczenia usług medycznych, a także ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności

·                     systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także ich wiedzy z zakresu wymagań prawnych i jakości świadczonych usług w zakresie wytwarzania bezpiecznej żywności  oraz oddziaływania na środowisko Szpitala,

·                     współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań prawnych, naszych własnych oraz naszych Pacjentów/Klientów,

·                     monitorowanie procesów, gwarantujących odpowiednią jakość usługi, zgodność z wymaganiami środowiskowymi oraz pozwalających na wytwarzania żywności bezpiecznej dla konsumentów

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie jest w pełni zaangażowana w realizację działań związanych z ochroną środowiska, w działania związane z nadzorem nad wytwarzaną żywnością, oraz dąży do realizacji usług medycznych na najwyższym poziomie. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki oraz dba o zachowanie właściwego poziomu wiedzy i świadomości osób zatrudnionych w jednostce. Ponadto zapewnia, że polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Żywności jest znana pracownikom oraz skutecznie wdrożona. Ponadto jest rozpropagowana i ogólnie dostępna dla pacjentów i wszystkich przebywających na terenie Szpitala.