Aktualności

Najwyższe standardy w nyskim szpitalu

     W dniu 2 września 2013 roku Nyski szpital otrzymał Certyfikaty systemu zarządzania: ISO 9001:2008, 22000: 2005 i 14001: 2004.Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz pomocy doraźnej realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez Zespoły Wyjazdowe.

    Pierwsza certyfikacja miała miejsce w 2005 roku. Certyfikat systemu zarządzania 22000: 2005 potwierdza, że ZOZ Nysa spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania w zakresie przygotowania, wydawania,transportu wewnętrznego posiłków dla pacjentów szpitala.

    Certyfikaty wręczył Zbigniew Pychalski audytor jednostki certyfikującej stwierdzając, że nyski szpital spełnia wysokie standardy. Jest to potwierdzenie zarówno oferowanych warunków jak i usług szpitala oraz stanowi doskonałe polecenie i potwierdzenie jakości usług dla pacjentów. Certyfikaty odebrali: Dyrektor ZOZ Nysa Norbert Krajczy, Przewodnicząca zespołu ds. zintegrowanego systemu zarządzania i akredytacji Marta Romanowicz i Przewodniczący zespołu systemu zarządzania jakością Dariusz Klonowski. Przewodniczącym zespołu środowiskowego był Ryszard Ligorowski, a przewodniczącą zespołu do spraw żywienia była Jolanta Kowalczyk - Bukowska.

   W nadaniu certyfikatów uczestniczyli Poseł RP Rajmund Miller, p.o. Dyrektora NFZ Opole Tomasz Uher, Starosta Nyski Adam Fujarczuk, a także personel szpitala.

     Poseł RP Rajmund Miller i p.o. Dyrektora NFZ Tomasz Uher wyrazili słowa uznania za jakość świadczonych usług w nyskim szpitalu gratulując, życząc rozwoju i doskonalenia efektywności.
 
 

    Starosta Nyski Adam Fujarczuk pogratulował dyrekcji ZOZ Nysa i personelowi szpitala. Starosta stwierdził, że przyznane certyfikaty są ogromnym wyzwaniem dla władz szpitala i jego kadry. Życzył, by ta jakość świadczonych usług została doceniona.
 
 
    Dyrektor Norbert Krajczy podziękował koleżankom i kolegom za pracę doprowadzającą do potwierdzenia wysokich standardów usług w nyskim szpitalu i w konsekwencji otrzymania certyfikatów systemu zarządzania.

Edyta Bednarska-Kolbiarz