Szpital w Paczkowie ZOL uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

    W dniu 22 sierpnia 2014 r. Szpital w Paczkowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który obejmuje świadczenie usług medycznych w zakładzie opiekuńczo - leczniczym.