Ogólnopolska akcja o charakterze szkoleniowo – edukacyjnym

    „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” W marcu br. przeprowadzono szkolenie personelu medycznego na temat :  „Jak prawidłowo i skutecznie stosować procedurę chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk?”
    Na temat higieny rąk, a zwłaszcza higienicznej dezynfekcji rąk wiemy niemal wszystko. Istnieją projekty, przewodniki, wytyczne, które opisują postępowanie dotyczące higienicznego mycia i dezynfekcji rąk w placówkach medycznych. Od kilku lat na całym świecie prowadzone są programy szkoleniowe inicjowane przez różne organizacje , które skupiają swoja uwagę na programowaniu higieny rąk jako czynnika zapobiegającego zakażeniom szpitalnym.