Podziękowania od pacjentów

    Dyrekcja ZOZ w Nysie otrzymuje wiele podziękowań, nie tylko w formie ustnej, czy w mediach, ale również w formie pisemnej, które na prośbę Rodziny zamieszczamy

 

 

 

 

 

 

 03zdj01zdj02zdj03zdj04zdj05zdj06zdj07zdj08zdj09zdj10zdj11zdj12