Aktualności

Parking przy szpitalu

    W 2011 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o sprzedaży gruntu wokół nowo wybudowanego pięciokondygnacyjnego obiektu szpitala, ze środków unijnych, dla Polsko – Amerykańskich Klinik Serca. Ten grunt miał drogi dojazdowe do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Obrazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

    W 2013 r., Starosta A. Fujarczuk, przedstawił Radzie Społecznej ZOZ w Nysie, koncepcję wybudowania publicznego parkingu wielopoziomowego, poprzez przyłączenie gruntu, gdzie jest obecny parking ZOZ-u, od Placu Paderewskiego, oraz gruntu będącego własnością Gminy Nysa, też od strony Placu Paderewskiego. Władze Miasta i Gminy Nysa, nie wyraziły zgody na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania terenu i przekazania gruntu pod budowę parkingu. Budowa parkingu nie jest zadaniem administracji ZOZ, która w 97% ma kontrakt z NFZ na świadczenia medyczne.

    Od 10 lat, radnym powiatowym był Janusz Sanocki, który wiedział, że przekazanie gruntu pod budowę obiektów szpitalnych, Polsko - Amerykańskim Klinikom Serca, spowoduje, że nie będzie dróg dojazdowych od ul. M. C. Skłodowskiej i E. Gierczak do nowo wybudowanego szpitala ZOZ-u. Droga wzdłuż obiektów nowego szpitala i PAKS-u, jest drogą przeciwpożarową i miejscem ewakuacji pacjentów i nie może być miejscem parkingowym. Brak drogi przeciwpożarowej, spowoduje decyzję administracyjną Straży Pożarnej o zmniejszeniu ilości oddziałów, zgłoszeniu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego tego faktu i zamknięciu płyty dla helikopterów sanitarnych na dachu szpitala. W konsekwencji przekształcenie SOR w Izbę Przyjęć.

    Droga jednokierunkowa od Szkoły nr 1, wzdłuż obiektów szpitala, do ul. Wita Stwosza, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, wydaje się, że byłaby najlepszym rozwiązaniem –  parkingu wokół szpitala.

 

 

parking1parking2