Aneksowanie w trybie awaryjnym

W trakcie spotkania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Pracodawców Medycyny Prywatnej prezes NFZ powiedział, że dyrektorzy OW NFZ mają dowolność w podejmowaniu decyzji czy przeprowadzą kontraktowanie czy aneksowanie umów. Zdecydują także na jaki okres zostaną aneksowane umowy.

Andrzej Jacyna potwierdził, że aneksowanie odbędzie się w oparciu o art. 156 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W praktyce oznacza to wykorzystanie trybu awaryjnego:

 „W przypadku gdy zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy”.

Andrzej Jacyna potwierdził także, że do połowy przyszłego roku odbędą się kontrakty w zakresie AOS.

 Źródło: medexpress.pl