Goście Samorządowej Loży Radiowej o raporcie NIK na temat działalność NFZ

W audycji zajęliśmy się raportem Najwyższej Izby Kontroli na temat działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku. Blisko 2,5 tysiąca pacjentów ze skierowaniem na wykonanie badania rezonansem magnetycznym w trybie pilnym w województwie opolskim czekało 126 dni.

Jeszcze dłuższe kolejki do kardiologa, neurologa, czy na oddziały rehabilitacyjne. Na tej ogólnopolskiej mapie – Opolszczyzna wypada blado. Z czego to wynika? Czy zmiana algorytmu przyznawania środków polepszy dostępność do usług medycznych? Na te pytania odpowiadali zaproszeni goście.

Debatę poprowadziła Justyna Marcińska, a jej gośćmi byli: Robert Bryk, Barbara Błachut, Roman Kolek, Norbert Krajczy, Rajmund Miller.

05413_151221777011413_151221777012413_151221777013413_151221777910

www.radio.opole.pl