Rzecznik praw dziecka o obecności rodziców w szpitalu

Szpitale nadal nie zabezpieczają właściwych warunków pobytu rodzica przy łóżku dziecka.

Matka śpiąca pod łóżkiem chorego dziecka - takie zdjęcia z jeleniogórskiego szpitala obiegły media pod koniec listopada.

Zbulwersowany ojciec 1.5 rocznego chłopca zrobił zdjęcia, które udostępnił w internecie, napisał też list w tej sprawie do ministra zdrowia.

Joanna Mierzwińska, rzecznik prasowy dolnośląskiego oddziału NFZ poinformowała, że oddział Funduszu rozpoczął kontrolę w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górzew zakresie udzielania świadczeń w oddziale pediatrycznym. Kontrola obejmuje warunki udzielania świadczeń, w tym kwalifikacje personelu, wymagania lokalowe oraz przestrzeganie warunków sanitarnych przez szpital.
W szczególności zostanie skontrolowana realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku o zapewnieniu w ramach oddziału dziecięcego dodatkowych łóżek w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu przeznaczonych dla rodziców lub opiekunów dzieci.


O prawa małych pacjentów upomina się też rzecznik praw dziecka.
- Obecność rodzica i jego opieka wpływa na niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w szpitalu. Jest również niezwykle ważna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych – podkreśla Marek Michalak w wystąpieniu do ministra zdrowia. Rzecznik informuje, że nadal obserwuje występujące trudności w realizacji uprawnienia dziecka do pobytu przy nim rodziców lub innych osób bliskich podczas hospitalizacji.
Rzecznik przypomina, że opieka oraz możliwość kontaktu dziecka z osobami bliskimi jest gwarantowana małym pacjentom przepisami art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Rzecznik wystąpił do ministra zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie jak również o podjęcie działań leżących w kompetencji resortu zdrowia, mających na celu weryfikację tych problemów.
W lutym 2017 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie pobierania opłat za realizację uprawnień wynikających z tych przepisów. Rzecznik Praw Dziecka rekomendował wówczas, aby wprowadzone zmiany zwalniały rodziców z konieczności ponoszenia kosztów realizacji tego uprawnienia. Wówczas minister zdrowia nie podzielił stanowiska Rzecznika o potrzebie tych zmian.

Źródło: RPD/NFZ