Ewa Bernatowska: Nie bójmy się szczepień

8 grudnia już po raz dziewiąty organizowany jest Ogólnopolski Dzień Szczepień. Właśnie z tej okazji w piątek w Polskiej Akademii Nauk został zorganizowany briefing prasowy, podczas którego eksperci dyskutowali na temat aktualnych problemów związanych ze szczepieniami.

Zdaniem pani prof. Ewy Bernatowskiej z Kliniki Immunologii Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia dziecka, sytuacja w innych krajach powinna zachęcać Polaków do szczepień. - Przykładowo we Włoszech, gdzie wybuchła odra było zaledwie 22 proc zaszczepionych osób - powiedziała w rozmowie z medexpress.pl. Tłumaczyła, że póki co, liczba szczepień dzieci w Polsce spada. A wszystko dlatego, że rodzice nie ufają szczepieniom, które według nich są zbyt wcześnie wykonywane i mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie dziecka. - Nie bójmy się szczepień - dodała Bernatowska. Wyjaśniła, iż poprzez akcję edukacyjną lekarze chcą przeciwdziałać tym fałszywym tezom. - Jako lekarze - eksperci, wchodzimy w skład Porozumienia na rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach. Poprzez tę inicjatywę chcemy m.in. wzmocnić akcję odnośnie szczepienia przeciwko grypie. Chcemy, żeby lekarze jak i pacjenci, którzy się zaszczepią nosili medal - wyjaśniła Bernatowska, tłumacząc, iż ma to zachęcić innych do podjęcia inicjatywy.

Bernatowska wspomniała, iż utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień jest wyrazem odpowiedzialności państwa, które wprowadziło obowiązek realizacji szczepień dzieci i młodzieży. W chwili podpisania ustawy po stronie państwa będzie spoczywał obowiązek udzielania wsparcia tym opiekunom dzieci, którzy ten obowiązek realizują u znajdujących się pod ich opieką dzieci, u których wystąpiły działania niepożądane związane z wykonanym szczppieniem. Zgodnie z Art. 2 pkt 16 ustawy „niepożądany odczyn poszczepienny (NOP)” to niepożądany objaw chorobowy pozostający w zawiązku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym. Definicja NOP opracowana na potrzeby zapewnienia odpowiedniej czułości systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień, nie przesądza jednakże o istnieniu związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki a wystąpieniem objawów chorobowych. Dlatego też ustalenie uprawnień do otrzymania opiekuńczego zasiłku kompensacyjnego będzie się opierać nie na zgłoszeniu przez lekarza NOP, lecz na wystąpieniu - w określonym czasie po szczepieniu - wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia objawów chorobowych, które zgodnie z aktualną wiedzą naukową - stanowią możliwy NOP.

W Polsce odnotowano wzrost zachorowań na grypę zwłaszcza wśród nastolatków i osób do 65 roku życia. Wśród starszych ludzi jest tendencja spadkowa. W ostatnim sezonie NIZP - PZH odnotował 4,8 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę o 19 proc. więcej w porównaniu do sezonu poprzedniego.

Źródło:medexpress.pl