Sprzęt za 5 milionów zł trafił do szpitala w Nysie

Pacjenci w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie od grudnia korzystają z nowego sprzętu, który szpital zakupił za blisko pięć milionów złotych. Urządzenia pozwolą m.in. na nieinwazyjne badania noworodków.

 Część sprzętu w nyskim ZOZ pamięta jeszcze powódź z 1997 roku. Teraz podniesie się nie tylko jakość leczenia, ale również bezpieczeństwo pacjentów i szybkość wykonywania zabiegów.

– Dzięki dobrze wypełnionemu wnioskowi możemy m.in. przeprowadzić badania ECPW [oceniające drogi żółciowe i przewody trzustkowe – przyp. red.], które skrócą czas pobytu pacjenta w szpitalu. Dotychczas wiązało się to z dwu tygodniowym pobytem w placówce, teraz będzie to kilka dni – mówi Norbert Krajczy, dyrektor SP ZOZ w Nysie.

Nowy sprzęt w postaci respiratorów, monitorów i centrali trafi na oddział intensywnej terapii. Z kolei odział noworodkowy wyposażony zostanie w nowe inkubatory, respiratory oraz bilirubinometr, dzięki któremu możliwe będzie wykonanie badania na noworodku bez konieczności nakłuwania jego ciała. Natomiast pacjenci na oddziale położniczym korzystać będą z nowoczesnych łóżek do porodów rodzinnych i sprzętu monitorującego kobietę podczas ciąży.

Zakup nowoczesnego sprzętu został w 75 procentach dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Źródło: opole.wyborcza.pl