Minister zdrowia jest zatroskany

Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wypowiadania klauzul opt-out oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom po realizacji wypowiedzianych klauzul.

- Minister zdrowia z wielką troską i bardzo poważnie podchodzi do pojawiających się problemów związanych z masowym wypowiadaniem klauzuli opt-out. Mamy w kraju podmioty, w których wypowiadanie klauzul nie występuje. Mamy jednak też podmioty lecznicze, w których faktycznie to zjawisko jest wyraźnie nasilone - powiedziała na posiedzeniu komisji zdrowia wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

- Negocjacje z pracownikami służby zdrowia, w tym lekarzami, trwają od miesięcy. Rozmowy nadal trwają w ramach Rady Dialogu Społecznego - dodała wiceminister.

- Chcę podkreślić, że minister zdrowia powołał w październiku zespół, który miał pochylić się nad problemami ochrony zdrowia, w tym również w kwestii wynagrodzeń, a także przeznaczeniem środków z przyszłej ustawy, tzw. ustawy 6 procentowej, na konkretne zadania, które są najistotniejsze z punku widzenia bezpieczeństwa państwa - powiedziała Józefa Szczurek-Żelazko i dodała - Z przykrością muszę stwierdzić, że zaproszenia do rozmów nie przyjęli przedstawiciele środowisk lekarskich, w tym również rezydenci. Ten zespół pracował, spotykał się wielokrotnie. Zgodnie z zarządzeniem ministra zespół ma 15 grudnia przedstawić efekty swej pracy. Ten zespół bardzo merytorycznie podchodził do problemów.

Do 12 grudnia klauzulę opt-out wypowiedziało 3,3 tys. rezydentów i lekarzy specjalistów. Będą pracować zgodnie z obowiązującymi normami, czyli nie dłużej niż 48 godzin tygodniowo.