administracja ZOZ

 

Sekretariat (tel. 774087830)

Naczelny Pielęgniarz  (tel. 774087841)

Przełożona Pielęgniarek (tel. 774087842)

Radca Prawny (tel. 774087840)

Dział Organizacji i Nadzoru tel. 774087835

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (tel. 774087816)

Dział Finansowy-Ekonomiczny tel. 774087853) 

Dział Służby Pracowniczej tel. 774087 (849) 

Sekcja BHP (tel. 774087838)

Sekcja Socjalna (tel. 774087845

Ruch Chorych (tel. 774087855)

Sekcja Płac (tel. 774087848)

Inwentaryzacja (tel. 774087856)

Dział Analiz i rozliczeń (tel. 774087844)

Rejestr Usług Medycznych (tel. 774087993)

Dział Gospodarczo-Techniczny  (tel. 774087815)

Dział Eksploatacji ( tel. 774087810)