Pielęgniarki wśród najbardziej deficytowych zawodów w Polsce

Publikujemy wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów”, pokazującego, jak w najbliższym roku będzie wyglądać zapotrzebowanie na pracowników.

„Barometr zawodów” jest badaniem ogólnopolskim, realizowanym przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia.
Aby dany zawód został zaliczony jako ten, w którym trudno będzie znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, musiał być oceniony jako deficytowy w ponad 50% powiatów.

Jak wynika z badania, deficyt pracowników w największym stopniu dotknie branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: mało atrakcyjne oferty, niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe, utrata kwalifikacji, przerwa w kształceniu w niektórych zawodach.

Pielęgniarki i położne - tak jak w zeszłorocznej edycji - są na 3 miejscu najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy:

1. kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
2. spawacz
3. pielęgniarki i położne

W województwach: małopolskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim w grupie zawodów deficytowych znaleźli się również lekarze.

Źródło: mpips/barometrzawodow.pl

Badanie zostało przeprowadzone po raz trzeci we wszystkich powiatach w Polsce. Barometr zawodów realizowany jest na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jego koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Województwo Małopolskie prowadzi badanie dla wszystkich powiatów w regionie od roku 2009.