Jest zarządzenie prezesa NFZ w sprawie POZ

Centrala Funduszu opublikowało ZARZĄDZENIE Nr 62/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zarządzenie wprowadza nowe regulacje, wynikające z rozpatrzenia przez Fundusz, w wyniku rozmów w trakcie spotkań w dniach: 10.05. 2018 r., 20.06.2018 r., 26.06.2018 r. i, 27.06.2018 r. oraz wymiany korespondencji, wniosków zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców, dotyczących wzrostu nakładów na POZ w drugiej połowie 2018 r., w związku z poprawą jakości i dostępności do świadczeń lekarza POZ.
Postulaty mające charakter finansowy, zostały uwzględnione w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finansowe Funduszu - czytamy w uzasadnieniu. Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w drugiej połowie 2018 roku bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 78,5 mln zł. Oszacowana kwota wzrostu kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego Fundusz Zdrowia.

www.medexpress.pl