Czym zajmie się Rada Przejrzystości AOTMiT w październiku?

AOTMiT opublikował plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 października.
POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 37/2018 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU


1. LEMTRADA (alemtuzumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu (ICD-10 C35)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku


2. TRIMBOW (beclomestasoni dipropionas + formoteroli fumaras + glycopyrroni bromidum) Wskazanie: leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku


3. ROACTEMRA (tocilizumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Tocilicumab w leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (lCD-10 M31.5, M31.6)„

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku


4. CERDELGA (eliglustatum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Gauchera typu I u dorosłych z zastosowaniem eliglustatun

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku


5. MABTHERA (rituximab) Wskazanie: steroidozależny zespół nerczycowy (ICD-10 NO3.0) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)


6. RYDAPT (midostaurin) Wskazanie: agresywna mastocytoza z obecnością mutacji cKIT D816V (ICD-10 C96.2)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)


7. MYLOTARG (gemtuzumab ozogamycin) Wskazanie: ostra białaczka szpikowa FLT3+ (lCD-10 C92.0)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL).

8. METODA DIAGNOSTYCZNA SATRO ECG POLEGAJĄCA NA ANALIZIE EKG I WCZESNYM WYKRYWANIU CHORÓB SERCA

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

9. SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA I PRAKTYCZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA PROCESORÓW MOWY WE WSZCZEPIONYCH PACJENTOM IMPLANTACH ŚLIMAKOWYCH DO PNIA MÓZGU ORAZ PROCESORÓW DŹWIĘKU W INNYCH IMPLANTACH SŁUCHOWYCH

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie skuteczności klinicznej i praktycznej oraz bezpieczeństwa stosowania procesorów mowy oraz procesorów dźwięku

10. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w mieście Krosno”

„Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18+ na lata 2018-2020„

„Program profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Krosno”

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci w wieku 4-6 lat w mieście Krosno„

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 38/2018 8 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

1. ALECENSA (alectinibum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”;

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. ALECENSA (alectinibum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)-l linia leczenia„

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. FASENRA (benralizumab) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J45”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. FIRDAPSE (amifampridinum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10 G73.1)„

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. „Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zabierzów w latach 2018-2019”

„Profilaktyka i leczenie odleżyn w Jaworznie„

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024” (Powiat Olecki)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 39/2018 15 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

1. OCREVUS (ocrelizumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego okrelizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu (ICD-10 G35)„

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. OCREVUS (ocrelizumabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. VYNDAQEL(tafamidis) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie rodzinnej transtyretynowej polineuropatii amyloidowej (TTR-FAP) (ICD-10 E85.1)„

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. INFLECTRA (infliximabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego- Chrona (chLC) (ICD10 K50)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. ERELZI (etanerceptum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)„

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. DIPPERAM (amlodipinum + valsartanum) - WARUNKOWO

Wskazanie: Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

7. SALBUTAMOLUM

Wskazanie: bradykardia u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

6. STELARA (ustekinumabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego -Crohna (chLC) (ICD- 10 K50)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

7. REPLAGAL (agalzydaza alfa) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Fabry'ego (ICD-10 E75.2)„

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 40/2018 22 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

1. CINQAERO (reslizumab) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie reslizumabem ciężkiej eozynofilowej astmy u dorosłych (ICD-10 J82)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 41/2018 29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

1. KISQALI (ribociciibum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka piersi rybocyklibem„ Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. BETMIGA (mirabegronum) - WARUNKOWO

Wskazanie: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. LECZENIE ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego

4. TELEMETRYCZNY NADZÓR NAD PAGENTAMI Z IMPLANTOWANYM AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM DO KARDIOWERSJI LUB DEFIBRYLACJI (ICD) LUB UKŁADEM RESYNCHRONIZUJĄCYM SERCE Z FUNKGĄ DEFIBRYLAGI (CRT-D)

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania świadczenia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

5. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

AOTMiT prowadzi ponadto ocenę wniosków o objęcie refundacją produktów leczniczych, których termin przedstawiania Radzie Przejrzystości oraz wydania rekomendacji Prezesa AOTMiT nie może być ustalony na dzień tworzenia planu pracy Rady Przejrzystości.

Z uwagi na niezależne od AOTMiT czynniki, wpływające na terminy przedstawiania Radzie Przejrzystości wniosków refundacyjnych powyższy plan może ulec zmianie w zakresie tematów omawianych na poszczególnych posiedzeniach lub terminów posiedzeń.

Źródło: AOTMiT