Struktura organizacyjna ZOZ

zakłady

ZAKŁADY

przy ul. Bohaterów Warszawy 23

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Pracownia Analityki Ogólnej                                                       tel. 77 40 87 967
Pracownia Chemii Klinicznej                                                       tel. 77 40 87 967
Pracownia Hematologii                                                               tel. 77 40 87 969
Pracownia Serologii transfuzjologiczne z Bankiem Krwi                 tel. 77 40 87 969
Pracownia Koagulologii                                                               tel. 77 40 87 969
Pracownia Bakteriologiczna – bud. „D”                                         tel. 77 40 87 877
 
 
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

Pracownia TK                                                                            tel. 77 40 87 946
Pracownia RTG                                                                         tel. 77 40 87 947
Pracownia Mammograficzna                                                       tel. 77 40 87 947
 
 
INSTYTUT FIZJOTERAPII

Gabinet Rehabilitacyjny                                                             tel. 77 40 87 919
Gabinet Rehabilitacji                                                                  tel. 77 40 87 918
Gabinet Rehabilitacji dla Dzieci z Porażaniem Mózgowym            tel. 77 40 87 819