Zmiany w pilotażu dot. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Poszerzenie wykazu realizatorów programu pilotażowego jest uzasadnione z kilku powodów. Po pierwsze, porównanie dotychczasowej realizacji ww. zabiegów w programie pilotażowym w stosunku do planowanej liczby zabiegów wskazuje na możliwość jej zwiększenia. Po drugie, od momentu wdrożenia programu pilotażowego, kolejni świadczeniodawcy przygotowali się do realizacji ww. zabiegów zgodnie z przyjętymi warunkami realizacji programu pilotażowego. Po trzecie, wprowadzenie zmiany ma na celu zapewnienie realizacji zabiegów w tych województwach i w tych regionach kraju, w których dotychczas realizacja zabiegu była ograniczona. Celem zmiany jest wprowadzenie programu pilotażowego w co najmniej jednym ośrodku w każdym województwie, o ile jest w nim ośrodek mający przygotowanie do realizacji programu pilotażowego. Jednakże nadal takiego świadczeniodawcy nie wyodrębniono w województwie lubuskim.

Źródło:www.medexpress.pl