Opolski oddział NFZ ma dostać więcej pieniędzy, ale nie wiadomo, ile

Narodowy Fundusz Zdrowia w skali całego kraju ma dostać dodatkowe 4 miliardy złotych na zwiększenie wyceny wybranych świadczeń. Część pieniędzy trafi na Opolszczyznę, ale nie wiadomo ile konkretnie.
Pieniądze mają umożliwić zwiększenie wynagrodzeń dla osób realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, m.in. techników elektroradiologii, diagnostów, psychologów klinicznych oraz fizjoterapeutów.

Wzrost wyceny świadczeń równać będzie się przekazaniu centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowych 4 miliardów złotych.
Część z tych pieniędzy na trafić do opolskiego oddziału NFZ. Ile konkretnie? Tego na razie nie wiadomo.
Najpierw zmiany musi zatwierdzić rada NFZ, a potem zielone światło przekazaniu dodatkowych pieniędzy funduszowi musi jeszcze dać minister finansów. Dopiero wtedy centrala NFZ będzie dzielić pieniądze pomiędzy poszczególne oddziały.
Według nieoficjalnych szacunków w kasie opolskiego NFZ może się w ten sposób pojawić około 100 milionów złotych. Decyzje w tej sprawie powinny zapaść w ciągu najbliższych dni.
Oznaczałoby to kolejny wzrost planu wydatków opolskiego NFZ. Pierwotnie w kasie jednostki na 2019 rok było blisko 1,98 mld zł.
Do tej pory na Opolszczyznę przekazano blisko 37 mln złotych, co zwiększyło plan finansowy do poziomu ponad 2,01 mld złotych. Teraz może on wynieść około 2,1 mld złotych.

Źródło: nto.pl