Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych, informuję, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Nysie, przy ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. 77 4087830,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , reprezentowany przez Dyrektora.

2.      Inspektor ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie: tel. 77 4087851,
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , siedziba: budynek administracji „D”, pokój nr 42.

3.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:

a)      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

b)      Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

c)      Kodeksem pracy;

d)     Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

e)      Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi rekrutacji pracowników.

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, m.in. ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator  iinne.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres 1 roku, a następnie niszczone w sposób uniemożliwiającyich odtworzenie.

7.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ichpodania. Zakres danych określa Kodeks Pracy.

8.      Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również wformie profilowania*.

9.      Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.  Posiada Pani/Pan prawo:

a)      do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;

b)      usunięcia danych;

c)      ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;

d)     przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;

e)      sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;

f)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzecznez w/w ustawami;

g)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzaniedanych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

* Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności doanalizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania