IV Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej


W dniach 27-29 września 2019 r. odbędzie się w Olsztynie IV Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej. W tym roku tematyka wydarzenia skupia się wokół szeroko pojętej problematyki związanej z działalnością jednostek chirurgii ogólnej.


- Tradycyjnie przedstawimy również problemy edukacji zawodowej w codziennej praktyce klinicznej chirurga ogólnego, a także aktualne problemy wynikające z zadań i obowiązków konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej - informują organizatorzy.

Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. Radosław Owczuk, przewodniczący zespołu ekspertów do opracowania projektu koncepcji i organizacji funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii prof. Piotr Czauderna, a także grono wykładowców reprezentujących chirurgię ogólną.

Cele Konferencji:
• Konsolidacja środowiska chirurgów oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w ważnych sprawach dla chirurgii polskiej
• Stworzenie forum wymiany poglądów, doświadczeń klinicznych, problemów nurtujących środowisko chirurgów polskich.

Uczestnicy wydarzenia: ordynatorzy i kierownicy oddziałów chirurgii ogólnej z całej Polski, w tym również Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej nyskiego szpitala dr n.med Krzysztof Kamiński Konsultant z zakresu Chirurgii Ogólnej

 

źródło: http://www.rynekzdrowia.pl