Prof. Składowski: zwróćmy uwagę na jakość badań w onkologii

 
Zdaniem prof. Krzysztofa Składowskiego, dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, zarówno badania obrazowe jak i laboratoryjne służące diagnostyce w onkologii wymagają poprawy ich jakości.

Zmiana prawa dotyczącego radiofarmaceutyków, ograniczającego badania PET oraz jakość badań diagnostycznych i laboratoryjnych realizowanych na potrzeby lecznictwa onkologicznego, to zagadnienia, które zdaniem prof. Krzysztofa Składowskiego, dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej, wymagają dyskusji podczas nadchodzącego V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach (5-6 marca 2020 r.)
Jak zaznacza prof. Krzysztof Składowski, zmienia się prawo farmaceutyczne, które dotąd mocno ograniczało rozwój PET, jako metody diagnostycznej opartej o radiofarmaceutyki, zwłaszcza na potrzeby ośrodków, które posiadają własne cyklotrony. - Mamy w tym zakresie sporo do zrobienia - podkreślał profesor.

W ocenie dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, uruchomienie w diagnostyce obrazowej świadczeń bezlimitowych otworzyło możliwości do zwiększenia liczby badań, z tym jednak, że nie zawsze są to badania należytej jakości.

- Wykonywanych jest bardzo dużo badań o niestety prostej jakości, które nie wnoszą niczego nowego. Są wykonywane po to, żeby je rozliczyć i na nich zarobić. Widzimy to zwłaszcza w onkologii, poza naszym ośrodkiem - mówi profesor. - Najczęściej te badania nie nadają się do interpretacji -  zauważa.

Kolejne ważne zagadnienie, które wymaga korekty rozwiązań, to nowoczesna diagnostyka laboratoryjna w onkologii. Są one niezmiernie pomocne w nie tylko w stawianiu diagnozy, ale i monitorowaniu procesu leczenia i efektu tego leczenia.

- Niestety większość tych badań jest realizowana poprzez sieci prywatne i podobnie jak w diagnostyce obrazowej obserwujemy spadek jakości tychże badań oraz unikanie realizacji nieopłacalnych badań innowacyjnych, które przecież są związane z postępem w onkologii - powiedział prof. Krzysztof Składowski.

Pytany o nadzieje związane z Narodową Strategią Onkologiczną akcentował, że diagnostyka i leczenie w onkologii oraz okres po leczeniu - rehabilitacja i obserwacja onkologiczna wymagają działań wielodyscyplinarnych i koordynowanych. - Do tej pory w Polsce nie udało się osiągnąć tego stopnia koordynacji i współpracy jaki byłby pożądany, zwłaszcza pomiędzy podmiotami, które nie funkcjonują w ramach jednego ośrodka - mówił profesor, wskazując że Narodowa Strategia Onkologiczna daje szansę na naprawę tych rozwiązań w lecznictwie onkologicznym.

* Rozmowa zarejestrowana we wrześniu 2019 r. podczas posiedzenia Rady Programowej V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

źródło: http://www.rynekzdrowia.pl