Aktualności

ABM uruchamia środki na niekomercyjne badania kliniczne

W czwartek (21 maja) Agencja Badań Medycznych poinformowała o rozpoczęciu procesu uruchamiania środków na realizację niekomercyjnych badań klinicznych w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych.

Pierwsze umowy dotyczą projektów pn. „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20” oraz „Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne”.

Więcej: abm.gov.pl
źródło: www.rynekzdrowia.pl