Aktualności

W dniu 1.08.2020 r. zmarł nagle Dariusz Klonowski – Naczelny Pielęgniarz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

      Śp. mgr Dariusz Klonowski urodził się w 1962r. w Nysie, miał 58 lat. W 1989r. ukończył Akademię Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz podjął pracę w szpitalu w Nysie, gdzie początkowo zajmował stanowisko pielęgniarza oddziałowego OIOM-u, a od 1994r. w wyniku werdyktu komisji konkursowej - Naczelnego Pielęgniarza ZOZ w Nysie,  na którym pracował aż do samego końca.

      Był wieloletnim nauczycielem Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku, od momentu powstania tj. od 2001r. wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.Wykształcił wiele roczników pielęgniarek, kształcił też na kierunku magisterskim. W 2007 roku Wojewoda Opolski przyznał mu Honorową Odznakę za zasługi dla województwa opolskiego.
      
Był pracownikiem o bardzo wysokich kwalifikacjach, z głęboką wiedzą praktyczną i teoretyczną, zdobytą przez lata ciężkiej pracy, pracy, która była jego pasją, jego drugim domem, której poświęcił ponad 33 lata życia.

       Śp Dariusz Klonowski to nie tylko wspaniały pracownik, ale szef i kolega o wielkim sercu. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiego człowieka. Był, właściwą osobą na właściwym miejscu. Jego spokój, opanowanie, a jednocześnie rozsądek i łagodność dawało nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Miał jeszcze tyle planów i marzeń, których nie uda mu się już zrealizować. Był audytorem certyfikatów jakości w  zarządzaniu. Uczestniczył w  wymianie studentów w ramach programu Erazmus.

Pozostawił zrozpaczoną w smutku Rodzinę: żonę Mirosławę, dwie wspaniałe córki: Karolinę i Martę troje wnucząt, rodziców  oraz siostrę Aleksandrę, a także koleżanki i kolegów ...

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Lipowej, koło Wierzbięcic. Msza Święta za zmarłego  będzie w Bazylice Mniejszej -  Nyskiej Katedrze w dniu pogrzebu.

 

o czym zawiadamiają pracownicy nyskiej służby zdrowia i Dyrekcja ZOZ.