Tylko lekarz wystawi e-zwolnienie

Lekarze zaapelowali do minister rodziny. Chodzi o e-zwolnienia.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o podjęcie działań, mających na celu zmianę zasad funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) w zakresie wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie elektronicznej poprzez wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania w PUE ZUS tylko do części dedykowanej wystawianiu zwolnień lekarskich.

Obecnie elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są po zalogowaniu się na indywidualny profil działający w ramach PUE ZUS, który oprócz funkcji wystawiania e-ZLA pozwala na dostęp do pozostałych danych lekarza zgromadzonych w PUE ZUS, w tym m.in. indywidualnych danych o składkach czy świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem NRL konstrukcja działania PUE ZUS w aktualnym stanie uniemożliwia cedowanie przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązków technicznych związanych z wystawieniem e-ZLA na inne upoważnione osoby. Tymczasem dotychczasowa praktyka wystawiania zwolnień lekarskich, występująca zarówno w przypadku lekarzy działających w ramach podmiotów leczniczych jak i praktyk lekarskich wskazuje na to, iż czynnościami związanymi z wystawieniem zwolnienia lekarskiego lub uzupełnieniem danych pacjenta zajmował się niejednokrotnie personel wspierający lekarzy. NRL podkreśla jak ważne jest utrzymanie możliwości wspierania lekarzy i lekarzy dentystów poprzez przejęcie części biurokratycznych obowiązków ze względu na ogromną ilość wystawianych zwolnień lekarskich.
Wprowadzenie odrębnego systemu logowania tylko do części dedykowanej wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich umożliwi udzielenie lekarzom i lekarzom dentystom wsparcia przez personel pomocniczy bez zagrożenia nieuprawnionego dostępu do indywidualnych danych konkretnego lekarza i lekarza dentysty, zgromadzonych w PUE ZUS.

Źródło: NIL