Nie ma obecnie bardziej palącego problemu niż ratownictwo medyczne

Jakie wyzwania stoją przed ratownictwem medycznym?

W zawale serca każde 30 minut opóźnienia do PCI to wzrost śmiertelności rocznej o 7,5%. Skrócenie czasu o każde 15 min sprawia, że pacjent z udarem zyskuje jeden, dodatkowy miesiąc życia wolnego od niesprawności a jego jakość życia się zwiększa. Każda minuta opóźnienia defibrylacji w nagłym zatrzymaniu krążenia zmniejsza prawdopodobieństwo do wypisu ze szpitala od 10% do 12%. Wspólnym mianownikiem skutecznego postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego jest szybkość działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Te oczywiste fakty ciągle nie docierają do świadomości wielu osób. Tymczasem problemy w ratownictwie medycznym narastają szybciej niż nam się zdawało.

Już teraz widoczne są one w aglomeracjach miejskich i dotykają coraz większej liczby pacjentów. Przepracowani i słabo wynagradzani ratownicy medyczni odchodzą z zespołów ratownictwa medycznego. Przeciążeni pracą lekarze i pielęgniarki Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych wypalają się i szukają spokojniejszych miejsc pracy. Jest jej pod dostatkiem w innych miejscach w systemie ochrony zdrowia. Ratowników medycznych na ogromną skalę rekrutują Brytyjskie i Norweskie pogotowia ratunkowe oraz firmy medyczne i farmaceutyczne. Za granicą mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie, doskonałe warunki pracy i sprawnie działający system ratownictwa medycznego.

Kluczowymi wyzwaniami w krótkim czasie stały się kadry, ich jakość i warunki pracy. Bez nich nie jesteśmy w stanie implementować aktualnych wytycznych postępowania mających bezpośredni wpływ na pacjentów. Na drugim miejscu jest sama organizacja systemu, przestarzały model działania, liczba zespołów i zasady ich dysponowania. Ten problem jest szczególnie widoczny w miastach w których coraz częściej karetek brakuje. Do dziś nie rozwiązano kluczowych problemów ratownictwa medycznego. Tymczasem gotowe rozwiązania i dobre wzorce są, wystarczy współpracować w dobrym duchu i czerpać z doświadczenia najlepszych.

Ta idea przyświeca Uniwersytetom medycznym organizującym II Konferencję Ratownictwa Medycznego. Ma ona integrować lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarki ratunkowe i być okazją do spotkania całego środowiska z najlepszymi specjalistami w kraju. Prelegenci z kraju i zagranicy będą przedstawiać aktualne zalecenia oraz problematyczne obszary postępowania w stanach zagrożenia życia. Konferencja organizowana jest przez Zakład Ratownictwa Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z kluczowymi uczelniami w kraju. Na konferencji pojawią się też reprezentanci zagranicznych uczelni. II Konferencja Ratownictwa Medycznego odbędzie się w Krakowie w dniach 2-3 czerwca 2018 roku. Towarzyszyć jej będą IX Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie organizatora pod adresem: http://www.ratownictwo.cm.uj.edu.pl/

Źródło: II Konferencja Ratownictwa Medycznego