Światowy Dzień Chorych na chorobę Parkinsona - czego najbardziej potrzebują chorzy?

O tym kogo dotyka choroba Parkinsona, o głównych czynnikach ryzyka, nowych możliwościach terapeutycznych dla polskich pacjentów rozmawiano w Światowy Dzień Chorych na chorobę Parkinsona podczas konferencji Uczelni Łazarskiego.

 

W dniu Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przedstawili raport, w którym zaprezentowali najnowsze dane nt. skali tego problemu zdrowotnego, kosztów choroby, ale przede wszystkim modelowych rozwiązań w zakresie kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Już teraz koszty bezpośrednie ponoszone przez NFZ wyniosły w 2016 r. prawie 67 mln zł, a koszty pośrednie transferowe ponoszone przez ZUS – ponad 50 mln zł. Dodatkowo choroba Parkinsona wygenerowała w badanym okresie koszty pośrednie z tytułu utraty produktywności na poziomie ok. 113 mln zł. Potrzeby pacjentów z chorobą Parkinsona narastają wraz z jej postępem. Szczególnym wyzwaniem dla pacjenta i jego opiekunów jest zaawansowana postać choroby, która wymaga zastosowania wysokospecjalistycznych metod leczenia i skoordynowanej opieki. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowy modelu postępowania, który będzie gwarantował każdemu choremu dostęp do skutecznych, dopasowanych do wieku i stanu pacjenta, nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, a w efekcie zagwarantuje wyższą skuteczność kliniczną oraz efektywność ekonomiczną.

Podczas spotkania rozmawiano także o standardach leczenia polskich pacjentów z chorobą Parkinsona.

W ostatnim roku wiele się dobrego wydarzyło w leczeniu pacjentów z zaawansowaną postacią Parkinsona. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na refundację jednej z terapii infuzyjnych. Dzięki czemu Polska dołączyła do grona państw europejskich, w których ta terapia od lat pozwala pacjentom godnie żyć. – Do tej pory polscy pacjenci mieli dostęp do DBS (głęboka stymulacja mózgu), w tej chwili od prawie roku mają dostęp do jednej z terapii infuzyjnych. To ważne, gdyż Ci, którzy nie kwalifikują się na DBS mają szansę skorzystać z tego leczenia, które w sposób znaczący poprawia ich jakości życia – wyjaśnia Wojciech Machajek, wiceprezes Fundacji Parkinsona.

Tego dnia Fundacja Parkinsona wręczyła statuetki w kształcie tulipana, które są wyrazem przyjaźni, empatii, wdzięczności za podjęcie wspólnej walki o lepsze życie pacjentów z chorobą Parkinsona. Statuetki otrzymali: minister Marek Tombarkiewicz, prof. Dariusz Koziorowski - prezes Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych i prof. Jarosław Sławek – prezes Polskie Towarzystwa Neurologicznego.

www.medexpress.pl